Nalaganje

Vnesite za iskanje

Proračun za leto 2019 v tem trenutku sprejela le Mestna občina Koper

Koprski občinski svet je v četrtek, 21. februarja, na seji občinskega sveta Mestne občine Koper, potrdil predlog proračuna za leto 2019 in letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine, medtem ko na potrditev proračuna v občinah Izola, Piran in Ankaran še čakajo na potrditev.

Koprski proračun je težek 69,8 milijonov evrov, od katerih bo občina 41,8 milijonov evrov namenila za tekoče izdatke, kar pomeni stroške vezane na financiranje javnih služb in javnih zavodov, družbenih dejavnosti, za transferje društvom in subvencije občanom. Skoraj 2,3 milijone evrov pa je predvidenih za odplačilo obrokov najetih kreditov. Naložbam, pri katerih gre v veliki meri za prevzete obveznosti iz lanskega leta so v koprski občini namenili 25,7 milijonov evrov.

Koprska občina bo torej že v tem letu aktivno pristopila k izvajanju Občinskega prostorskega načrta (OPN-ja). Izpostaviti je treba tudi pripravo strategije Koper 2035, ki skupaj z izvedbo OPN-ja predstavlja osnovo za dolgoročni razvoj mesta in podeželja. Poleg tega je občina v letošnjem letu večji poudarek namenila področju kulture, sociale, programom namenjenim mladim kot tudi skrbi za starostnike. Kot je na seji poudaril župan Aleš Bržan je občina pri pripravi dokumenta sledila tudi potrebam posameznih krajevnih skupnosti. Kljub temu, da je Bržan v letošnjem proračunu zategnil pas, ostaja razvojno naravnan in predvideva enakomeren razvoj celotne občine, tako podeželja kot tudi mesta.

Predlog proračuna svetnikom v pregled predal tudi župan piranske občine

Medtem ko so na Mestni občini Koper proračun že potrdili, pa v ostalih obalnih občinah še čakajo na potrditev. V izolski občini bodo proračun sprejemali šele 28. marca. Kot so nam v službi za odnose za stike z javnostjo potrdili, je občina v decembru sprejela sklep o začasnem financiranju občine, ki traja vse do konca meseca. S Piranske občine so nam sporočili, da predlog proračuna za leto 2019 predvideva sredstva v višini 30.759.015 evrov. Za investicije in projekte bodo namenili 10.392.881 evrov, za stroške delovanja javnih služb in zavodov, družbenih dejavnosti, društev in subvencije občanom 19.307.300 evrov, 1.058.834 evrov pa je predvidenih za odplačilo obveznosti iz najetih kreditov.

V predlogu proračuna so načrtovani prihodki v višini 25.259.961 evrov in črpanje prenosa sredstev iz preteklih let v višini 3.679.811 evrov. Občina načrtuje ob tem zadolževanje v višini 1.815.000 evrov za dobo 15 let ali več, kjer bodo sredstva uporabljena za gradnjo zdravstvenega doma v Luciji in maritimno ureditev ob Domu vodnih športov. »Proračun je glede na finančne zmožnosti razvojen in glede na potrebe in želje občanov posameznih delov piranske občine ustrezno uravnotežen,« je bil jasen župan Đenio Zadković. Temu primerno piranski župan pričakuje, da bo predlog proračuna v prvem branju sprejet z veliko večino.

Na spletni strani občine Ankaran pa je zaslediti, da so že lani novembra zbrali pobude občanov, kdaj sledi sprejetje proračuna in katere investicije bodo izstopale, še ni znano, saj odgovorov na vprašanja do izdaje nismo prejeli.

Oznake:

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Več o piškotkih lahko izveste tukaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close