< JSS MOK: Pravica do neprofitnih stanovanj občanom Mestne občine Koper in občine Ankaran - Obalaplus
Nalaganje

Vnesite za iskanje

Velikokrat slišimo, da je danes zelo težko priti do stanovanj, tako za mlade kot tudi za starejše občane, predvsem pa za tiste, ki so iz socialno ogroženih družin. Zato sem se odpravila na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK), ki pokriva eno največjih območji na obalnem področju, saj skrbijo za zadostno število stanovanj v Mestni občini Koper in občini Ankaran. Pogovarjala sem se z direktorjem Goranom Malenićem in njegovim pomočnikom, Igorjem Franco.

JSS MOK ima danes v lasti 557 stanovanj na območju Mestne občine Kopra in občine Ankrana, sicer pa upravlja tudi z 89 stanovanji, ki so v lastništvu republiškega stanovanjskega sklada. Poleg stanovanj, ki so že v lasti JSS MOK, pa načrtujejo pridobitev še več stanovanj, in sicer z različnimi projekti, med katerimi v tem trenutku najbolj izstopa projekt izgradnje štirih objektov, kjer predvidevajo pridobiti med 160 in 180 stanovanj, na Dolinski cesti v Kopru, med katerimi bi bil en objekt v celoti namenjen tistim, ki potrebujejo oskrbovana stanovanja.

Na Dolinski v Kopru, kjer bodo stala nova neprofitna stanovanja, so že začeli z arheološkimi raziskavami.

»Zaradi velikega pomanjkanja oskrbovanih stanovanj za starejše občane, smo se odločili, da bomo en objekt namenili za gradnjo oskrbovanih stanovanj. V njem bo tako na voljo približno 30 takih stanovanj,« je povedal direktor JSS MOK Goran Malenić in poudaril, da je vesel, da lahko gredo naproti tudi tej kategoriji občanov. »Že novembra lani smo vložili prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja za prvi objekt neprofitnih stanovanj in predvidevamo, da naj bi se gradnja neprofitnih stanovanj, če bo potekalo vse v skladu z našimi plani, pričela že s koncem tega leta, leta 2021, pa naj bi bila stanovanja vseljiva,« je še dodal.

Projekt gradnje oskrbovanih stanovanj je predviden v sodelovanju in s financiranjem Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NS PIZ).  Trenutno je na čakalni listi za oskrbovana stanovanja 78 upokojencev. Neprofitna stanovanja pa bo JSS MOK gradil v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenje.

Pravico do neprofitnih stanovanj bodo imeli občani Mestne občine Koper in občine Ankaran.

Kot nam je povedal Goran Malenić, bodo pravico do neprofitnih stanovanj imeli občani Mestne občine Koper in občine Ankaran. Predvidevajo, da poleg že oddanih 50 neprofitnih stanovanj, bo s tem projektom prišlo na vrsto še vsaj 150 prosilcev, ki čaka na neprofitna stanovanja. Trenutno je na listi za neprofitna stanovanja 585 prosilcev, kar pomeni, da bo kljub novim stanovanjem, dobrih 300 prosilcev še vedno ostalo brez stanovanja.

»Na JSS MOK zaznavamo, da je stanovanjska problematika zelo pereča tema in želimo si, da bi lahko zagotovili neprofitna stanovanja vsem prosilcem, vendar predvsem zaradi neustreznega sistema načina financiranja stanovanjskih skladov, to ni možno,« je bil jasen Goran Malenić, ki je izpostavil tudi problematiko mladih pri reševanju prvega stanovanjskega vprašanja. Mladi danes namreč zelo težko pridejo do nakupa stanovanja, saj so cene zletele v nebo. »Tudi zaradi želje reševanja stanovanjske problematike mladih, smo se odločili za nakup zemljišča med Merkatorjem in Hoferjem, kjer imamo poleg neprofitnih stanovanj v planu zgraditi še stanovanja za mlade, kar pomeni, da ti za stanovanje ne bi plačali 2000 do 3000 evrov na kvadrat, kot se gibljejo trenutne cene, ampak bi do stanovanja prišli po primernejši, stroškovni ceni.«

Goran Malenić in Igor Franca.

Poleg tega na JSS MOK upajo, da bo trenutno stanovanjsko problematiko uredil novi stanovanjski zakon, ki naj bi poskrbel, da bodo namere, ki so bile zapisane v nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje od 2015 do 2025, tudi zaživele. Pri tem gre predvsem za odpravo  anomalij vezanih na višino obračuna in subvencioniranja neprofitnih najemnin, kjer za to zakon predvideva uvedbo stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka. Po besedah Malenića, je trenutni sistem financiranja skladov dolgoročno nevzdržen, saj se stanovanjski fondi zaradi nizkih najemnin, ki ne pokrijejo niti osnovnih stroškov vzdrževanja, krčijo in kakovost obstoječih stanovanj pada. Kljub temu ostajajo na JSS MOK optimistični, saj naj bi po besedah Igorja France, uvedba stroškovnih najemnin, predstavljala pomemben premik za vzpostavitev boljšega sistema financiranja skladov. Igor Franca je še izpostavil, da bodo na JSS MOK v letošnjem letu v sodelovanju z obema občinama, koprsko in ankaransko dokončno sprejeli tudi temeljni dokument razvojnega načrtovanja občinske stanovanjske politike, Stanovanjsko strategijo JSS MOK za obdobje od leta 2019 do 2025.

Tina Saražin

Oznake:

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Več o piškotkih lahko izveste tukaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close