Nalaganje

Vnesite za iskanje

Ankaranska občina zaradi koronavirusa odpovedala celo “December v Ankaranu”

Na dopisni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so se občinski svetniki seznanili s pripravo novih občinskih aktov za dodeljevanje socialne pomoči in s sklepom župana o zadržanju izvajanja proračuna in porabi proračunske rezerve. Sprejeli so prvi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19 ter potrdili smernice za oblikovanje rebalansa proračuna Občine Ankaran za leto 2020.

 

Posledice epidemije COVID-19 se bodo močno poznale tudi v občinskem proračunu Občine Ankaran. Pričakovano zmanjšanje prihodkov iz naslova turistične takse, izpad prihodkov od najemnin in izpad prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter zmanjšanje prihodkov od prodaje blaga in storitev se bo v ankaranski občini lahko izrazilo v skupnem finančnem primanjkljaju na okvirni ravni celo do višine okoli 1,3 mio EUR.

»Občinski svet Občine Ankaran je sprejel sveženj ukrepov in smernice za oblikovanje 1. rebalansa proračuna, na podlagi katerih so v pristojnih oddelkih občinske uprave takoj pristopili k aktivnostim za uravnoteženje proračuna«, so povedali na ankaranski občini.

 

Skladno z ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 Občina Ankaran spreminja letošnji načrt dela in omejuje organizirano družbeno in družabno življenje ter dogajanje v lokalni skupnosti. »V letu 2020 Občina Ankaran ne bo izpeljala načrtovanih proslav ob dnevu upora proti okupatorju (27. 4.) ter ob občinskem prazniku in dnevu državnosti (21.–25. 6.). Odpovedana sta tradicionalna festivala »Poletje v Ankaranu« in »December v Ankaranu«, pri čemer se dopušča možnost njune izvedbe na alternativni način in v skromnejšem obsegu, upoštevajoč prihodnji razvoj dogodkov iz naslova trajanja oziroma posledic epidemije«, so pojasnili. V poletni sezoni bo režijski obrat občine izvajal gostinsko dejavnost kvečjemu v okrnjenem obsegu, glede na razmere je možna popolna ukinitev. Zaradi okrnjenega programa dela številnih društev bosta ustrezno skromnejša tudi občinska razpisa za sofinanciranje družbenih, kulturnih in športnih društev ter financiranje izvenšolskih dejavnosti in programov za mladino. Občinsko glasilo Amfora aprila in junija ne bo izšlo, začasno bo izhajalo izredno občinsko glasilo »Varujmo Zdravje!«. Občina bo realizirala načrt razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem in izpeljala prodajo prvega svežnja občinskih parcel fizičnim osebam; gre za izvedbo prodaj na podlagi že predhodno prejetih popolnih vlog, skladnih z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran.

 

Ob tem Občina Ankaran pripravlja prvi paket ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19, namenjen prebivalcem in gospodarstvu. Ukrepi se nanašajo na kritje stroškov za programe dodatne pomoči na domu, na oprostitev plačila stroškov predšolske vzgoje ter oprostitve ali delne oprostitve plačil občinskih dajatev in taks, nadomestil in najemnin za javne občinske prostore ter na izplačila neposredne denarne pomoči po Odloku o dodeljevanju denarne socialne pomoči.

V pomoč in podporo najbolj prizadevnim, požrtvovalnim in izpostavljenim pri premagovanju epidemije COVID- 19 je Občina Ankaran do zaključka poslovnega leta 2020 v celoti oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) Javni zavod Ortopedska bolnišnica Valdoltra v višini okoli 70.000 EUR in Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič v višini okoli 80.000 EUR.

Oznake:

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Več o piškotkih lahko izveste tukaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close