Nalaganje

Vnesite za iskanje

V Ankaranu o celostni prometni strategiji

V okviru priprave Dolgoročnega razvojnega načrta Ankaranskega polotoka Občina Ankaran pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS)

 

Na prvi delavnici v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) Občine Ankaran z naslovom »Kako promet vpliva na nas, kakovost bivanja in gospodarstvo« so se predstavniki različnih deležnikov v občini seznanili z aktivnostmi priprave CPS. Pripravljavec CPS je prisotnim predstavil že izvedene aktivnosti ter s prisotnimi spregovoril tako o težavah prometnega sistema v občini Ankaran kot tudi o potrebah, željah ter pričakovanjih na področju prometa.

 

Neglede na spremenjen načrt letošnjega dela Občine Ankaran, ki je zaradi nove koronavirusne bolezni COVID- 19 omejila organizirano družbeno in družabno življenje ter dogajanje v lokalni skupnosti, se sprejemanje občinskih strateških razvojnih načrtov in priprava vseh projektnih dokumentacij iz načrta razvojnih programov občine v letu 2020 ohranja in odvija po nespremenjeni časovnici. Med ključno načrtovanje sodi tudi priprava Celostne prometne strategije (CPS), ki je strateški dokument, namenjen doseganju ciljev Občine na področju urejanja prometa, s poudarkom na zagotavljanju kakovostnih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu ter spodbujanju uporabe trajnostnih oblik mobilnosti. Pri dolgoročnem razvojnem načrtovanju Občina Ankaran oblikuje trajnostno strategijo tudi na področju prometa. Le-ta bo vplivala na povečanje varnosti v prometu, izboljšala bo učinkovitost javnega prometa, spodbujala pešačenje in kolesarjenje, posledično pa zmanjšala negativne vplive na okolje ter na onesnaženje zraka, s čimer bo pomembno izboljšala kakovost bivanja v občini. Strateški dokument, ki se pripravlja v sodelovanju z družbo PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o., predstavlja podlago za dostop do sredstev Evropske skupnosti, saj pri njem sodelujeta tudi SID banka, d.d., in Evropska investicijska banka (European Investment Bank), ki bosta omogočili pridobivanje in koriščenje evropskih sredstev.

 

Priprava CPS temelji na podlagi več strateških dokumentov Občine Ankaran, izmed katerih so ključni: strateški del Občinskega prostorskega načrta – OPN (zasnova prometnega omrežja), Prometni načrt kot strokovna podlaga OPN, Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič, Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (DPN), regijska CPS v pripravi, rezultati CPS analiz in dolgoletne izkušnje pripravljavca CPS (PNZ d.o.o). Projekt CPS Občine Ankaran med drugim odlikuje participativni pristop, ki predvideva vključevanje prebivalcev, ključnih deležnikov in širše javnosti v vseh štirih fazah.

 

Prva delavnica v sklopu priprave analize stanja z naslovom »KAKO PROMET VPLIVA NA NAS, KAKOVOST BIVANJA IN GOSPODARSTVO«, ki je v prostorih občinske uprave potekala ob upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19, je bila namenjena deležnikom, prepoznanim kot ključnim v fazi priprave strategije. Namen delavnice je bil seznanitev članov delovne skupine s projektom CPS, soočenje pogledov o vplivu prometa na prebivalstvo, kakovost bivanja in gospodarstvo ter analiza poglavitnih težav, povezanih s širšim prometnim sistemom v Občini Ankaran, določitev poglavitnih prednosti in slabosti različnih oblik prometnega sistema ter skupno preverjanje morebitnih dodatnih izzivov in priložnosti.

 

 

Župan Gregor Strmčnik, ki je poudaril, da je priprava občinske CPS izjemnega pomena za razvoj Ankarana ter hkrati pojasnil, da je za začetek priprave CPS zaslužen podroben in kakovosten OPN, pripravljen po najsodobnejših smernicah prostorskega načrtovanja. Priprava CPS bo tako dejansko predstavljala prometno podlago za udejanjanje OPN-ja. V nadaljevanju je projekt podrobneje predstavil izvajalec, družba PNZ d.o.o., ki je prisotne seznanil z dosedanjimi in načrtovanimi aktivnostmi ter pričakovanim časovnim okvirjem celega projekta. Sledila je razprava o vplivih prometa na družbo in oblikovanje nabora ter glasovanje o ključnih prometnih težavah v Ankaranu. Kakovostna razprava o glavnih prednostih in slabostih dosedanjega pristopa z vidika uporabnikov je izvajalcu projekta podala neposredne informacije o stanju prometa v Ankaranu.

 

V preteklih dneh so gospodinjstva v Občini Ankaran v svoje nabiralnike prejela tudi anketne vprašalnike z vsebino o prometu in javnih površinah, s katerimi želi Občina Ankaran glede prometa za potrebe priprave CPS pridobiti čim več mnenj, predlogov in pobud tudi neposredno od občanov. Anketni vprašalnik je objavljen tudi na spletni strani občine www.občina-ankaran.si in omogoča elektronsko izpolnjevanje. Informacije, pridobljene z anketami in delavnicami, bodo v največji možni meri upoštevane pri izdelavi kakovostne prometne strategije kraja, zato občina vse zainteresirane poziva k udeležbi v anketi in k podaji kakovostnih predlogov.

Javna obravnava v okviru projekta izdelave CPS bo 18. junija 2020 in bo v luči varovanja zdravja ter priporočil NIJZ potekala v elektronski obliki.

Oznake:

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Več o piškotkih lahko izveste tukaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close