30 let Društva za pomorsko pravo Slovenije 

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani domuje tudi Društvo za pomorsko pravo Slovenije, ki letos praznuje svojo trideseto  obletnico. Slavnostna proslava bo v četrtek, 24. novembra, ob 17. uri na fakulteti. O zgodovini in poslanstvu društva smo se pogovarjali z njegovim pobudnikom in nekdanjim predsednikom prof. dr. Markom Pavliho. 

Deli novico s tvojimi prijatelji

30 let Društva za pomorsko pravo Slovenije 

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani domuje tudi Društvo za pomorsko pravo Slovenije, ki letos praznuje svojo trideseto  obletnico. Slavnostna proslava bo v četrtek, 24. novembra, ob 17. uri na fakulteti. O zgodovini in poslanstvu društva smo se pogovarjali z njegovim pobudnikom in nekdanjim predsednikom prof. dr. Markom Pavliho. 

Kako se je vse skupaj začelo? 

Korenine društva segajo daleč v obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije, saj je prej delovalo v obliki koprske in ljubljanske sekcije Jugoslovanskega društva za pomorsko pravo. Med najbolj aktivnimi rojaki bi želel omeniti Antona Kariža in Rasta Plesničarja, in prav prvemu, ki je tedaj vodil koprsko sekcijo v okviru bivšega jugoslovanskega društva, sem decembra 1991 iz Montreala predlagal, naj skliče sejo, na kateri bi bila med drugim obravnavana potencialna včlanitev bodočega novega društva v prestižni Mednarodni pomorski odbor (Comité Maritime International – CMI). Ta odbor deluje že od leta 1897 kot posebna nevladna mednarodna organizacija, ki združuje večino nacionalnih društev za pomorsko pravo s celega sveta. Botroval je številnim mednarodnim pomorskim konvencijam in tako znatno prispeval k unifikaciji pomorskega prava, zato je članstvo v tovrstnem združenju izjemno pomembno za delovanje našega društva. 

 Le dan po mednarodnem priznanju samostojne Republike Slovenije je bilo 16. januarja 1992 v Portorožu ustanovljeno prvo samostojno, neodvisno slovensko Društvo za pomorsko pravo Slovenije s sedežem v poslovnih prostorih Splošne plovbe v Portorožu, v CMI pa smo bili sprejeti naslednje leto. Za prvega predsednika je bil izvoljen mag. Gregor Velkaverh, v izvršnem odboru pa so bili še dr. Marko Ilešič, mag. Andrej Pirš in Rasto Plesničar. Tajnik društva je postal Anton Kariž, mene so imenovali za mednarodnega koordinatorja, v nadzorni odbor pa so bili izvoljeni Jože Možek, Lojze Peric in mag. Josip Rugelj. 

Ste društvo ustanovili s kakšnim posebnim namenom? 

Društvo vključuje tako fizične kot pravne osebe (t.i. korporacijske člane) in je eno bolj dejavnih v okviru Zveze društev pravnikov Slovenije. Proučujemo  predvsem pomorsko pravo, pospešujemo razvoj in krepimo ugled te pomembne pravne panoge, sodelujemo z državnimi organi pri oblikovanju in sprejemanju pomorskopravnih predpisov (npr. Pomorskega zakonika), sodelujemo pri mednarodni unifikaciji pomorskega prava, si prizadevamo za harmonizacijo slovenskega pomorskega prava s pravnim redom Evropske unije in po potrebi svetujemo zainteresiranim. Prav tako organiziramo strokovna posvetovanja in okrogle mize, sodelujemo na sejah CMI in predlagamo glede mednarodnih sporazumov in domačih predpisov.  

Verjetno ste se v društvu zbrali vsi, ki se v Sloveniji ukvarjate s pomorskim pravom? 

Drži. Kot rečeno, je bil prvi predsednik nekdanji sodnik in odvetnik mag. Velkaverh, kmalu po vrnitvi v domovino pa je bilo predsedovanje zaupano meni, pri čemer sem bil leto dni tudi generalni sekretar CMI, dokler nisem bil nepričakovano povabljen za prometnega ministra. Društvu so predsedovali še izr. prof. dr. Patrick Vlačič, prav tako bivši minister za promet, odvetnik dr. Mitja Grbec, Margita Selan Voglar iz Zavarovalnice Triglav in aktualni dr. Boris Jerman iz Luke Koper. Med najbolj angažiranimi člani naj omenim še Zlatana Čoka, Mirka Kovačeviča, Boruta Škabarja, Lano Krznarič in še bi lahko našteval. Večina omenjenih smo t.i. titularni člani CMI, društvo pa se takisto ponaša z imenitnimi častnimi člani, žal pa nekaterih ni več med nami: svetovno znani profesor William Tetley, Q.C.  z montrealske pravne fakultete McGill, Geoffrey  Topp, nekdanji predsednik Evropskega združenja pomorskih pilotov, legendarni odvetnik Djordje Ivković, ugledni prof. dr. Predrag Stanković z Univerze na Reki, nekdanji profesor na ljubljanski pravni fakulteti in evropski sodnik dr. Marko Ilešič ter prof. dr. David Attard, dolgoletni direktor Inštituta za mednarodno pomorsko pravo na Malti in mednarodni sodnik. 

Na katere projekte ste še posebej ponosni? 

Naše društvo zadnjih pet let skupaj s hrvaškim in italijanskim društvom organizira tradicionalne jadranske konference o pomorskem pravu, naša “specialiteta” pa so od ustanovitve dalje okrogle mize o najrazličnejših aktualnih vprašanjih, denimo transportnih zavarovanjih ali nedavno o posledicah ruske invazije na Ukrajino na svetovni pomorski trg. Člani društva pišemo učbenike (npr. Pomorsko pravo, Prevozno pravo, Zavarovalno pravo), monografije (npr. Transport Law on Passenger Rights), strokovne in znanstvene članke, predavamo doma in v tujini ter po svojih najboljših močeh prispevamo k pomorski prepoznavnosti naše države. Kdorkoli bi se nam rad pridružil, ga toplo vabimo, naj obišče našo spletno stran https://www.dpps-mlas.si, kjer bo našel prijavnico za včlanitev.