ARSO odsvetuje kopanje v Žusterni

Kopalna sezona na jezerih in rekah traja od 15. junija do 31. avgusta, na morju od 1. junija do 15. septembra. V teh obdobjih Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) preverja kakovost kopalnih voda.

Deli novico s tvojimi prijatelji

“Ne kopajte se v iztoku hudournika Žusterna!” je eno od opozoril, ki jih lahko vidimo na zemljevidu Agencije RS za okolje (Arso). Za kopališče Žusterna piše, da je vzorec skladen, zadnji datum vzorčenja je 7. junij, merilno mesto je otroški bazen (zunaj, levo). Še vedno pa nas pri tem merilnem mestu čaka rdeče opozorilo: “Ne kopajte se v iztoku hudournika Žusterna! Možnost onesnaženja.”

Kot pojasnjujejo na Arsu, je na slovenskih rekah, jezerih in morju kopanju namenjenih 48 odsekov kopalnih voda, kjer se že sicer kopalci zbirajo v večjem številu in ustrezajo zakonsko določenim kriterijem za določitev naravnih kopalnih voda.

Na teh odsekih v času kopalne sezone na 14 dni spremljajo tudi kakovost vode, in sicer na morju od začetka junija do sredine septembra, na celinskih vodah pa od sredine junija do konca avgusta.

Kot pojasnjujejo pri Arsu, vzorčenje kopalne vode in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki ob vzorčenju opravi terenske meritve ter organoleptično oceni prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja: “V odvzetih vzorcih vode se v mikrobiološkem laboratoriju ugotavlja prisotnost dveh bakterij, ki sta pokazatelja morebitnega fekalnega onesnaženja, ustreznost posameznega vzorca vode pa je ocenjena glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).”

Ob koncu kopalne sezone so podatki o stanju 47 kopalnih voda posredovani Evropski komisiji oziroma Evropski okoljski agenciji za pripravo poročila o stanju kopalnih voda Evrope.

Dodajajo, da pri sprotnem obveščanju javnosti pomaga interaktivna karta kopalnih voda, primerna tudi za uporabo na mobilnih telefonih, s pomočjo katere uporabnik na enostaven način izve kakšna je kakovost in temperatura vode. “Informacije o stanju kopalnih voda so kopalcem na voljo tudi na informacijskih tablah na kopališčih in kopalnih območjih.”

Naše vode so generalno sicer vode dobre mikrobiološke kakovosti, prvič pa je bila na osnovi podatkov 2018-2021 lani določena slaba kopalna voda na Kolpi Primostek.  Zaradi onesnaženja v letu 2019 je na osnovi štiriletnega niza podatkov kot zadostno še vedno razvrščeno kopališče Žusterna, od lani tudi kopališče v Žužemberku.