Če država ni na rdečem seznam, velja tudi hiter antigenski test

Deli novico s tvojimi prijatelji

Nadzirajo spoštovanje Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19

 

Vladni Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ki zaradi epidemiološke situacije v nekaterih sosednjih in drugih državah ter posledično preprečevanja vnosov iz tujine ter ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 v R Sloveniji, ob hkratnih čim manjših posledicah na gospodarstvo in javno življenje, določa ukrepe na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije.

 

Tudi po 13. 2. 2021 glede vstopa v Republiko Slovenijo v praksi ni bistvene razlike pri pogojih vstopa za osebe:

– ki ne prihajajo iz držav, ki so na rdečem seznamu. Zanje velja, da v njih ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2 in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

– Osebe, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, se skladno s prvim odstavkom 10. člena ZZUOOP napoti v karanteno. Zanje še vedno veljajo določene Izjeme, če predložijo negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Štejejo PCR testi, ki so opravljeni v državi članici EU ali Schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Priznavajo se tudi hitri antigenski testi (HAGT), če so opravljeni v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja. Seznam je objavljen na spletni strani https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-na-prisotnost-virusa-sars-cov-2-pri-prehajanju-meja/ . Prav tako so v 6. členu odloka (1. in 4. odstavek) navedene še

nekatere druge izjeme od napotitve v karanteno.

 

Mejna kontrola potnikov ob vstopu še vedno poteka na zunanji schengenski meji (torej meji z Republiko Hrvaško) na mejnih prehodih in na kontrolnih točkah na zračnih mejah (letališča Ljubljana (Brnik), Maribor in Portorož  ter morskih mejah Koper) in Piran.

 

Res pa je, da je Vlada RS s spremembo odloka 13. 2. 2021 ukinila vse kontrolne točke na notranjih mejah z Italijansko republiko, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko. Ne glede na to pa Policija izvaja občasno kontrolo na cestnih prehodih na notranji meji (tam, kjer so doslej imeli kontrolne točke in tudi na ostalih prehodih) in z občasnimi nadzori še naprej izvaja ukrepe po odloku, napotitve v karanteno in izravnalne ukrepe.

 

Napotitev v karanteno na domu je po razlagi NIJZ začasen ukrep za preprečitev širjenja virusa oz. nalezljive bolezni. Po razlagi je v trenutni situaciji v ospredju čim večje zmanjšanje števila stikov med ljudmi, da bi preprečili širjenje virusa med vsemi prebivalci. Zaradi izjemno velikega števila aktivnih okužb je sedaj odgovornost na vsakem posamezniku, da se obnaša na način, da čim bolj zmanjša tveganje za prenos okužb in dosledno spoštuje navodila.

 

V kolikor torej oseba pride iz navedenih držav v Slovenijo in ni bila ustavljena ter kontrolirana s strani policije pa bi morala biti v skladu z navodili NIJZ odrejena karantena in želi uveljavljati svoje pravice, lahko vedno pokliče na policijsko enoto, da ji na enoti izda ustrezno potrdilo o napotitvi v karanteno v skladu s petim odstavkom 10. členom ZZUOOP. Lahko pa tudi izpiše potrdilo na portalu e-Uprave.