Civilne družbe za reševanje prometne problematike v Slovenski Istri

Letos so zaradi neusklajenih gradbenih posegov in vzdrževalnih del med upravljalci cest problemi na občinskih in državnih cestah, po katerih med mejnima prehodoma Škofije in Dragonja poteka turistični promet, eskalirali že aprila.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Predstavnici civilnih družb v slovenski Istri so pobude, predloge in zahteve glede prometne problematike naslavili na župane, na ministre za infrastrukturo, vlado, Dars, Slovenske železnice.

Tokrat so javno pozvali k reševanju tega perečega problema. Območje od italijanske do hrvaške meje ter promet od Ljubljane do slovenske Istre ustvarja gnečo in nočne more vsem, ki morajo na pot. Iz civilne iniciative so opozorili tudi na staro železnico, zaradi katere je slovenska Istra leta 2019 skoraj ostala brez pitne vode: ”Državi, železnicam, občini, Luki Koper prinaša dobiček, ljudem pa degradirano okolje in stalni strah. Drugi tir se sicer pospešeno gradi, a v načrtih so bile do zdaj zanemarjene usmeritve veljavnih strategij države Slovenije, ki govorijo o celovitosti prometnega omrežja kot sistema, ki povezuje vse oblike in vse vrste prometa. Žal se težave, zaradi neusklajenih in neizvedenih načrtov razvoja, prostorskega umeščanja in povezav železniškega, avtocestnega in pomorskega prometa, sploh še niso pričele reševati.”

Koprska občina že leta pripravlja OPN, ki naj bi bil v zaključni fazi, vendar še vedno med drugim nima celostne prometne študije in celostne strategije prostorskega in programskega razvoja.

V civilni družbi Mestne občine Koper (MOK) se zavzemajo, da se v času ko se sprejemajo pomembne strateške, načrtovalske in izvedbene odločitve, upošteva celovitost in specifičnost istrskega prostora kot skupnega dobra prebivalcev Slovenije in obeh sosednjih držav. 

Predstavniki civilnih iniciativ so tokrat dopolnili odprto pismo, naslovljeno tako na župana Aleša Bržana kot tudi na državo. Vloženih je osem zahtev, v izogib kolapsa cestnega prometa slovenske Istre, in sicer:

  1. da se dokončno odpravijo vinjete in ukine cestnina na hitri cesti HC5 med mejnim prehodom Škofije in Koprom
  2. da se odpravi sedanji prometni kaos na bivšem mejnem prehodu Škofije in prometno pravilno uredi HC priključek Škofije in uvozno-izvozne pasove bencinskega servisa ter da se s sosednjo Italijo ponovno vzpostavi regionalno cesto med mejnim prehodom Škofije in krožiščem pri Orehu v Italiji in v obratni smeri proti vasi Škofije;
  3. načrtovanje bodočega poteka tranzitnega prometa med Trstom in hrvaško Istro ureja v sodelovanju z Italijo in Hrvaško tudi z iskanjem novih transportnih povezav izven ožjega urbanega območja slovenskih istrskih mest
  4. analiza obstoječega in načrtovanega celotnega prometnega omrežja (tudi železniškega) in obremenitev.
  5. v okviru postopka priprave državnega prostorskega načrta za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja, po vzoru HC skozi Maribor, ponovno preučevanje možnosti enostavnejše in prostorsko manj invazivne ureditve obvozne hitre ceste med Bertoki in Šalaro v obliki razširitve in izven nivojske nadgradnje obstoječe glavne ceste med priključkom Šalara in začetkom klanca pri Paderni ter rekonstrukcija Šmarske ceste, ki zamuja že štiri leta;
  6. prednostno pristopanje izvedbe Serminske vpadnice v Luko Koper
  7. načrtovanje ustreznejšega potniškega prometa na relacijah Koper-Ljubljana-Avstrija in Koper-Trst-Italija;
  8. Študija prometnic in prometnega omrežja znotraj naselbinskih jeder vseh krajev v MOK, njihove medsebojne povezave in stik z regionalno in državno prometno mrežo ter kmetijskim in rekreacijskim zaledjem