Dodatne zanimive aktivnosti Fakultete za pomorstvo in promet

Profesorji in študentje Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani so se v marcu udeležili dveh zanimivih dogodkov. Prvi dogodek, hekaton, je organizirala Pošte Slovenije, kjer so se študentje preizkušali pri idejnih zasnovah prilagajanja poštnih storitev v smeri družbe 5.0. Študentje tretjega letnika visokošolskih programov prve stopnje Navtike in Ladijskega strojništva pa so na jugu Dalmacije pridobivali potrebne veščine na šolski ladji Naše more.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Inovativen rešitve načine dostave pošiljk v mestna središča

Zadnji marčevski konec tedna je v prostorih Fakultete za logistiko v Celju potekal Poštni hekaton – tekmovanje, kjer udeleženci rešujejo aktualen problem z naslovom Preobrazba pošte v smeri 5.0. Dogodek je organizirala Pošta Slovenije s partnerji, med njimi je tudi Fakulteta za pomorstvo in promet.

 

Več kot 30 izbranih študentk in študentov fakultet s področja logistike in transporta ter računalništva in informatike je ekipno razvijalo inovativne rešitve s področja novih oblik dostav pošiljk v mestna jedra, zagotavljanja okoljevarstvenih dostav s pomočjo umetne inteligence, digitalne preobrazbe Pošte Slovenije ter uvajanja avtonomnih vozil v mestno distribucijo. Dogodka se je udeležilo pet študentov ter dve mentorici iz portoroške pomorske fakultete. Po mnenju ene izmed mentoric, doc. dr. Patricije Bajec, so dodana vrednost hekatonov kompetence, ki jih pridobijo študentje. »V mislih imam specifične veščine, ki jih potrebuje industrija 5.0 ter mehke veščine, kot so timsko delo, reševanje problemov, sprejemanje odločitev, kreativnost in inovativnost,« pojasnjuje. Kot je povedala, so študentje opremljeni s tovrstnimi veščinami, v logistični industriji zelo iskani. Druga mentorica Poštnega hekatlona, mag. Tina Šfiligoj, pa meni, da so udeleženci dogodka dokazali, da dobro razumejo probleme sodobne logistike in izzive, s katerimi se ta sooča, poleg tega pa so pokazali iznajdljivost pri pristopih k njihovemu reševanju. Študentje so tudi pokazali veliko pripravljenost za sodelovanje ter odprtost za ideje kolegov  drugih študijskih smeri, kar je zelo pohvalen pristop.

 

Študentje od Dubrovnika do Korčule

 

Fakulteta je v sklopu dodatnih aktivnosti za spodbujanje nadarjenih študentov organizirala šestdnevno izobraževanje na temo Varnost in preživetje na morju, pri čemer so združili izlet s praktičnim usposabljanjem na šolski ladji Naše more, ki je v lasti Univerze v Dubrovniku.  Sredstva za dogodek je zagotovila Univerza v Ljubljani v okviru ukrepa RSF, Razvoj in izvedba pilotnih aktivnosti za spodbujanje nadarjenih, udeležilo pa se ga je dvanajst študentov tretjega letnika 1. stopnje študijskega programa Navtika in Pomorsko strojništvo, pod vodstvom dr. Tanje Brcko Satler in asistenta Dejana Žagarja.

 

Kot je povedala dr. Tanja Brcko Satler, je bil namen te aktivnosti predvsem ta, da so študentje med plovbo in ob urjenju pomorskih veščin v praksi izpopolnjevali tudi svoje socialne in komunikacijske kompetence ter spoznali pomembnost medsebojne odvisnosti ter pomoči. »Na plovni poti od Dubrovnika, mimo otokov Mljet in Korčula do otoka Šipan so imeli priložnost spoznati zgodovinsko-kulturno dediščino omenjenih krajev, naravni park na Mljetu ter Univerzo v Dubrovniku. Med plovbo na jugu Dalmacije so študentje navtike praktično načrtovali plovbo, manevrirali z ladjo, preizkušali različne metode terestrične, astronomske in elektronske navigacije in se urili v izpopolnjevanju pomorskih veščin. Študenta ladijskega strojništva sta spoznavala delo z glavnimi ladijskimi motorji, agregati, različnimi črpalkami, razsoljevalnikom ter napravami, povezanimi z vzorčenjem morske vode in morskega dna,« razlaga mentorica.

 

O prvi resnejši preizkušnji z življenjem na morju najbolje pričajo kar komentarji udeležencev. Študent Elvir Muminović je ob tem povedal: »Sodelovanje na šolski ladji Naše more je bilo zame kot študenta strojništva neverjetno učno doživetje, saj sem se prvič v živo preizkusil v strojnici in delu z različnimi orodji in opremo. Predvsem me je navdušilo, da sem lahko prvič zagnal tako močan motor.«

Đurđica Kostadinović Đedović je bila prav tako navdušena nad pridobljeno izkušnjo: »Takšno izvajanje praktičnih vsebin na šolski ladji vidim kot posebno priložnost, da lahko pridobljeno znanje preizkusim v  okolju. Občutek upravljanja s pravim plovilom se ne more primerjati s teorijo in uporabo navtičnega simulatorja. Odličen zaključek študija navtike.« Študent Lovro Veber prav tako ni mogel skriti zadovoljstva: »Edinstvena priložnost za vse, ki še niso bili na ladji, saj smo spoznali njeno delovanje, delovne procese, kjer je bilo znanje, ki smo ga pridobili med študijem, zelo uporabno.«

 

Predstojnik oddelka za pomorstvo doc. dr. Andrej Androjna pa ob tem poudarja pomen tovrstnega pristopa za razvoj kompetenc študentov: »Glede na izjemno pozitiven odziv študentov namerava fakulteta nadaljevati omenjeno aktivnost tudi v prihodnje. Povezovanje teorije in prakse poda študentom neprecenljivo podlago za hitro prvo zaposlitev,  v zadovoljstvo zaposlovalca kot tudi študenta.«