Dorjan Marušič: Žal, tokrat nisem optimist!

Napoved se je uresničila. Stavka Fidesa je dosegla časovni rekord in se nadaljuje. Obljuba dela dolg, zato danes nadaljujem s črnimi obeti in napovedmi. Ob pisanju kaže na dolgotrajno in izčrpljujočo stavko do bridkega konca, morda celo do septembra. Z vsakim dnem s(m)o pacienti na slabšem, saj se stavka dejansko lomi na hrbtih pacientov. V vsakem primeru se bo po stavki preštevalo izgube. Te bodo velike tudi med zdravništvom, zanesljivo vsaj v močno okrnjenem ugledu.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Po umikih soglasij določenih zdravnikov za prekomerno časovno obremenitev sedaj izvajalci hitijo pripravljati načrt dela od 1. marca dalje. Načrti so izpostavili kritične oddelke in bolnišnice, kjer primanjkuje kader za varno delovanje. Vse enote z manj kot šestimi zdravniki ne bodo zmogle neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Organizacijske izkušnje so sveže, iz kovidovega časa, le da tokrat sistem razpada od znotraj. Zdravniki z umaknjenimi soglasji ne želijo prekomernih časovnih obremenitev, želijo si počitka in družinske topline. Ocena iskrenosti ni potrebna, res pa je število teh zdravnikov okrog tretjine vseh aktivnih. Ali res lahko govorijo v imenu vseh zdravnikov?

ZAPIS ZDRAVNIKA: Zakaj ne stavkam?

Vsekakor naj se s preštevanjem članstva Fidesa ukvarjajo drugi, z absolutnim in relativnim število umikov se mi enostavno ne da ukvarjati in pisati. Hipokrat dela salte v grobu! Vrnimo se raje k napovedim. Aktivirane bodo krizne ekipe, uporabljene vse nepriljubljene oblike dela, vključno z delom v turnusih. Navkljub vsemu pa bodo nekateri oddelki padali, sledila bo omejitev njihovega delovnega časa ali morda njihovo regijsko združevanje. Izvedla se bo krizna reorganizacija javne zdravstvene mreže, ki se zadnje pol stoletja skorajda ni spremenila. Reorganizacija je resnično nujna in prepotrebna, žal pa bo potekala v izrednih razmerah. Namesto umirjene in premišljene nadgradnje javne zdravstvene mreže v dobro vseh nas, bo le ta potekala v zaostrenih in kriznih časih. Morda pa posamezni stavkajoči le opravijo osebni premislek, lahko celo malo sebičen, saj gre nenazadnje za njihov obstoj, tudi finančni. V nekaterih ustanovah so to storili. Prav v tem delu pogrešam vodilne v zdravniških organizacijah in združenjih, ki bi s prodornim delovanjem v lastnih ustanovah v skladu z zaupanimi vodilnimi funkcijami, delovali prodorno kot upravljavci in organizatorji dela v sistemu. Umirjanje strasti in ne rožljanje z orožjem, saj grožnje škodijo tudi tistemu, ki z njim rožlja. Zato bi bilo v dobro vseh sesti k pogajanjem o prepotrebno prenovi plačnega sistema celotnega zdravstvenega sistema z vgrajenimi mehanizmi nagrajevanja po storilnosti, kakovosti in varnosti opravljenih storitev.Ob iskanju zasebnih poti v zdravstvenem sistemu preko spletnih strani lahko vsak izmed nas razkrije podjetnost zdravnikov.

Tudi med Fidesovimi člani najdemo podjetnike. Prav s podjetnim pristopom in širšim pogledom lahko ponotranjijo razmere, v katerih smo ter s čisto mislijo in izoblikovanimi vrednotami pristopijo k pogajanjem, morda dolgotrajnim, a v korist vseh.