Dvotirnost drugega tira: Italija Sloveniji dala zeleno luč

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je skladno s Protokolom o strateški presoji vplivov na okolje, evropsko Direktivo 2001/42 in Zakonom o varstvu okolja za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge Divača–Koper izvedlo čezmejno celovito presojo vplivov na okolje na planski ravni.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Čezmejno sodelovanje pri okoljskih presojah po Konvenciji o čezmejnih vplivih na okolje in Protokolu o strateški presoji vplivov na okolje je pri velikih infrastrukturnih ureditvah zelo pomembno, saj okolje ne pozna meja. Slovenija in Italija sodelovanje na okoljskem področju izvajata v duhu dobrega sodelovanja in strokovno, so sporočili s slovenskega ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Čezmejni postopek je bil izveden vzporedno z nacionalnim postopkom v roku treh mesecev in je obsegal: notifikacijo Italiji, potrditev sodelovanja Italije, organizacijo 30-dnevne javne razgrnitve v Italiji, bilateralno posvetovanje strokovnjakov, pridobitev mnenj vseh pristojnih organov v Italiji in pripravo končnega stališča Italije.

Slovenija je Italijo zaprosila za mnenje v čezmejnem postopku do 15. maja 2024. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v roku prejelo zaključno mnenje, z zahvalo za nazorno predstavitev okoljskih vsebin na bilateralnem srečanju. V mnenju je Italija poudarila pomen implementacije omilitvenih ukrepov za področje narave, voda, hrupa in krajine, kot izhajajo iz okoljskega poročila in monitoringa. Predlaga spremljanje učinkovitosti omilitvenih ukrepov in monitoring ter nadaljnje sodelovanje, kar bo Slovenija upoštevala.

S tem je čezmejno posvetovanje na ravni plana zaključeno. Po časovnici Vlade je plan predviden za sprejem oktobra 2024.