Fakulteta uspešno soorganizirala mednarodno konferenco ICTS 2024

Tokrat je bila osrednja tema konferenca zeleni in trajnostni promet, ki mora sloneti na zelenih tehnologijah.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet  Univerze v Ljubljani vsako drugo leto organizirata Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti skupaj s Fakulteto za pomorstvo Univerze v Splitu ter Znanstvenim odborom za promet pri Hrvaški akademiji znanosti in umetnosti. Letos je potekala 21. mednarodna konferenca, ki je prepoznavna pod skrajšanim imenom  ICTS 2024,  20. in 21. maja v Portorožu.

Konferenca ICTS (International Conference on Transport Science) je že tradicionalna in privablja različne profile strokovnjakov ter raziskovalcev, ki niso le s področja prometa, temveč tudi iz ekonomskih ved, matematike, jezikoslovja itn. Začetek organizacije konference sega v leto 1997. Takratni profesorji  Fakultete za pomorstvo in promet so ustanovili Slovensko društvo za znanost v prometu. Tej pobudi je nato sledil predlog za organizacijo mednarodne konference s področja prometa. Promet in logistika sta se takrat naglo razvijala, ne le v Sloveniji, temveč tudi širše na področju zahodnega Balkana, kar je podkrepilo idejo o primernosti organizacije tovrstne konference. Na prvi konferenci je bilo predstavljeno 58 referatov. V prvih letih je bila konferenca organizirana vsako leto. Kasneje pa se je v soorganizacijo vključila tudi Fakulteta za pomorstvo Univerze v Splitu. Tako se od leta 2013 konferenca organizira v Sloveniji vsako drugo leto. Vmes pa se organizira konferenca o pomorski znanosti v izvedbi splitske Fakultete za pomorstvo.

Letošnja konferenca je bila organizirana v Grand Hotelu Bernardin in je bila zelo dobro obiskana.  Sodelovalo je prek 120 avtorjev iz več kot dvajsetih držav. Uvodni nagovor prisotnih so imeli izr. prof. dr. Marina Zanne, ki je bila vodja organizacijskega odbora konference, dekan Fakultete za pomorstvo in promet, prof. dr. Peter Vidmar, in g. Sebastian Belz, ki je glavni tajnik Evropske platforme za prometne znanosti. Na plenarni sekciji so nato sodelovali g. Boštjan Pavlič iz Luke Koper d.d., dr. Peter Verlič iz združenja Seesari, g. Ulrich Zorin iz DARS-a in g. Andrej Šmuc iz Adria kombi d.o.o.. Tematika je bila usmerjena v aktivnosti zagotavljanja bolj zelenega prometa. Zeleni in trajnostni promet, ki mora sloneti na zelenih tehnologijah, je bila osrednja tema tokratne konference. Četudi avtorji niso bili pozvani, da pripravljajo raziskave oziroma referate le s to vsebino, jih veliko naslavlja in obravnava ravno okoljski vpliv in zeleni prehod v prometu ter logistiki. Prvi dan konference je bilo organiziranih šest sekcij, in sicer na teme logistike, javnega transporta in trajnostnih destinacij, pristanišč in njihovega vpliva, projektov, izzivov podvodnega transporta in varnosti v pomorstvu. Skupno je bilo v prvi dan uvrščenih 40 referatov.

Drugi dan konference je bilo skupno 30 referatov, ki so se navezovali na temo okoljskega vidika v pomorskem prometu, znanosti v prometu in splošnih tem v prometu, nadaljevali pa so s tematikami cestnega in letalskega prometa in druga sekcija z vsebinami varnosti v pomorstvu.

ICTS 24

Posebnost letošnje konference je dogovor s priznanim založnikom Elsevier, da se referati  objavijo v Transportation Reserach Procedia. Odprti dostop do zbornika oziroma referatov bo povečal domet objavljenih del, pri čemer se organizacijski odbor in seveda avtorji nadejajo večje možnosti citiranja objav. To po eni strani doprinaša odmevnost in prepoznavnost konference, po drugi strani pa tudi zadovoljstvo avtorjev. Tovrstne konference so namreč pomembne za organizatorje in avtorje oziroma raziskovalce. Organizatorji povečajo svojo vidnost v mednarodnem prostoru, kar jim odpira vrata do novih povezav za raziskovanje, delo na projektih in tudi mednarodno pedagoško izmenjavo. Avtorji pa imajo priložnost prikazati raziskovalne pristope in spoznanja ter istočasno mrežiti, da se vključijo v nove raziskovalne priložnosti tudi izven nacionalnih meja.

Organizatorji konference so posebej zahvaljujo sponzorjem in donatorjem, ki so prispevali sredstva za organizacijo 21. konference ICTS. Dvodnevni dogodek, ki gosti mednarodne strokovnjake, je organizacijsko in finančno zahteven. Konferenco so podprli organizator Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerze v Ljubljani in podjetja Adria kombi d.o.o., Slovenske železnice d.d., CargoX d.o.o., Interservice Koper d.o.o., Obrt-Oprema d.o.o., Metrans Adria d.o.o., Milšped d.o.o., Provia d.o.o., Rail Cargo Carrier d.o.o., SS Metal d.o.o., Ten Rail d.o.o.

Plenarna sekcija