Kaj je uporabno dovoljenje?

Deli novico s tvojimi prijatelji

S 1. junijem 2018 je v veljavo stopil nov zakon o graditvi objektov, ki veli, da je potrebno ob vsakem nakupu nepremičnine, ko kupec zaprosi za posojilo, priložiti kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja. Prav tu pa naši kupci velikokrat naletijo na težavo.

Naj najprej na kratko razložim, zakaj je nujno potrebno priložiti uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje namreč izkazuje, da je objekt, ki je predmet prodaje, zgrajen skladno z zakonom, skladno z zanj izdanim gradbenim dovoljenjem in spremno projektno dokumentacijo. Poleg tega je uporabno dovoljenje dokument, ki potrjuje, da je objekt oziroma nepremičnina varna za uporabo.

In prav na tem področju se kupci soočajo z velikim problemom, saj je na trgu tudi veliko neurejenih nepremičnin. Najlažje pod tem vprašanjem prodaje s pridobivanjem gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja je možno kupit oz. speljati postopek prodaje stanovanj v blokih. Bloki kot taki se namreč niso spreminjali, niso se dozidavali ali nadzidavali, kar pomeni, da navzven niso spreminjali svoje oblike in običajno se relativno hitro lahko dobi potrebno gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, ki se ga doda kot prilogo za vlogo za odobritev posojila.

Vse banke namreč želijo imeti kopijo uporabnega dovoljenja, če želite dobiti posojilo. Kupci nas zato zaprosijo, da jim poleg osnutka pogodbe, kjer je točno razdelano kakšna je struktura oziroma dinamika plačila, koliko ima stranka lastnih sredstev in koliko se predvideva bančnega posojila, da se priloži še kopija uporabnega dovoljenja in seveda zraven tudi dokaz o skladnosti pozidave objektov v skladu z gradbenim dovoljenjem. Predvsem v primeru novejših gradenj  to za nas ni težek postopek.  Tu govorimo o nepremičninah, ki so bile zgrajene po letu 2000. Novejša kot je nepremičnina, lažje je speljati postopek pridobitve posojila za kupca.

Sicer pa se v naši agenciji Obala nepremičnine vedno radi posvetimo prav vsakemu izmed vas in skupaj z vami rešujemo težave na katere naletite ob prodaji ali nakupu nepremičnine.

Branko Lončar

Obala nepremičnine d. o. o.
www.obala-realestate.comStališča avtorjev podpisanih prispevkov ne izražajo nujno stališč uredništva. Za točnost podatkov v podpisanih vsebinah so odgovorni avtorji oz. naročniki objav. Za nepodpisane vsebine je avtor uredništvo.