Kaj pridobimo občani v času lokalnih volitev?

Čas pred lokalnimi volitvami zaznamujejo praviloma v istrskih občinah odprtja številnih projektov. Obnavljajo se ulice in zgradbe, gradijo se stanovanja, potekajo otvoritve trgov, parkov in promenad. Tudi letos ni nič drugače. Predstavljamo projekte, ki so jih občine zaključile v zadnjih dveh mesecih oziroma jih še načrtujejo v prihodnjih dveh.

Deli novico s tvojimi prijatelji

V Občini Ankaran so na začetku julija odprli policijsko pisarno, zaključena so bila dela na zbirnem fekalnem kolektorju Kolomban, vključno z asfaltiranjem ceste. Prenovljena je bila infrastruktura na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina (javne sanitarije, urejena parkirišča za invalide, ribiška lopa ob korenu mandrača, plavajoči pomol za potrebe vodnih športov), prav tako je bilo tam urejeno družabno ter rekreacijsko območje. Zaključena je bila obalna pešpot– mostovž čez slani travnik, ki poteka od naselja do ŠRP Sv. Katarina.

V naslednjih dveh mesecih predvidevajo v Občini Ankaran  zaključek pomembnejših projektov, kot so vzpostavitev Medgeneracijskega središča Ankaran (oktobra), kjer bo najprej zaživel Center dnevnih aktivnosti za starejše, zaključek izgradnje krožišča na priključku Železniške in Jadranske ceste ter priprava na rekonstrukcijo Jadranske ceste, dokončati parkirišča za trgovino v središču kraja, prenoviti razsvetljavo glavnega nogometnega igrišča na ŠRP Sv. Katarina, oddajo zaključnega poročila za pridobitev Listine Občina po meri invalidov. Do novembra so predvideni tudi začetek izgradnje komunalne infrastrukture območja Dolge njive in pokopališča Ankaran, začetek sanacije opornega zidu na Jadranski cesti ob Spominskem parku, sprejem Elaborata lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu ter postavitev učno – didaktičnih tabel v Krajinskem parku Debeli rtič.

Mestna občina Koper je letošnje poletje sklenila naložbo izgradnje nove avtobusne postaje na Kolodvorski ulici. Konec avgusta je  predala tudi novo plezalno steno za hitrostno in težavnostno plezanje. Zaključena je celovita prenova Palače Sabini-Grisoni, v objektu bosta prostore dobila Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre ter nov dnevni center za starejše nad 65 let, še naprej bo del objekta uporabljalo tudi Slovensko združenje za duševno zdravje Šent.

Sklenjena je še izgradnja prizidka k Osnovni šoli Dušana Bordona, oktobra je  predvideno tudi uradno odprtje objekta. Mestna občina Koper je sicer še pred poletjem predala nekaj infrastrukturnih pridobitev, med drugim trietažni gasilski dom v Babičih. V osrčju mestnega jedra je uredila Muzejski park, nekdaj degradirano območje med ustjem Badaševice in Žusterno pa preuredila v urbani obmorski park.

Sledi še prenova mestne tržnice, odprtje je predvideno oktobra. Na parkirišču za poslovnim objektom Barka so lani začeli graditi novo parkirno hišo Sonce, naložba bo sklenjena novembra letos. Lansko jesen so stekla gradbena dela na gradbišču nove Osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah. Novo šolo bodo  predali v začetku leta 2023, v njej bo prostor tudi za novo knjižnico, z možnostjo javne rabe. Koprska občina nadaljuje tudi z urejanjem žalne ploščadi za poslovilne obrede na mestnem pokopališču Škocjan, v začetku oktobra pa bo začela graditi še manjkajoči del kanalizacijskega omrežja na območju Moleta.

V Občini Izola so v zadnjih dveh mesecih zaključili z ureditvijo nadomestnih učilnic za učence osnovne šole Vojke Šmuc, primopredajo novega tekmovalnega čolna za najuspešnejše veslače, prenovitvijo montažnega mostu pri Srednji šoli Izola, vzpostavitvijo druge podzemne zbiralnice odpadkov, nakupom brezplačnih električnih kurjerc in odprtjem novega krožišča v Livadah. V naslednjih dveh mesecih pa načrtujejo odprtje novega gasilskega doma, prenovljenega severnega dela ribiškega mandrača, prenovljenih prostorov v zadružnem domu v Kortah, delno prenovljenih prostorov Besenghijeve palače, novih prostorov za petnajst socialnih oskrbovalk, ki izvajajo pomoč na domu, razstave izbranih del na javnem natečaju za Istrski kulturni center, postavitev temeljnega kamna za nadzidavo ZD Izola, predajo reševalnih vozil ZD Izola, celovito prenovo južnega trakta osnovne šole Vojke Šmuc ter celovito prenovo prostorov krajevne skupnosti Livade.

V Občini Piran so bile v zadnjih dveh mesecih zaključene oziroma še bodo v naslednjih dveh naslednje investicije: Most na Drnici (projekt je zaključen in v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja), dvigalo Zdravstvenega doma Piran (projekt je zaključen in v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja), košarkarsko igrišče s sanacijo podpornega zidu v Strunjanu, do občinskega praznika bo urejena nova kuhinja v vrtcu Mornarček Piran, končuje se izvedba podpornega zidu na Vrtni ulici v Piranu, pripravlja se predstavitev projekta Vrtec Lucija, predviden je začetek del prenove Zdravstvenega doma Sečovlje. V piranski občini bodo začeli prenavljati obalno promenado v Portorožu, zaključujejo se tlaki v A-kampati skladišča Grando, načrtuje se asfaltiranje Koprske ceste v Portorožu in tlakovanje Ulice IX. Korpusa v Piranu, zaključuje pa se tudi prenova stanovanj v Ulici svobode in Kogojevi ulici.