Občina o nadgradnji spomeniško zaščitene zgradbe v Piranu

Pisali smo že o spomeniško zaščiten zgradbi na Mateottijevi ulici 2 v Piranu, ki je jo investitor nadgradil, za poseg ima dovoljenja, Zavod za varstvo kulturne dediščine pa je naknadno ugotovil, da so pri izdaji soglasja naredili napako. Piranska občina pa se je pri presoji skladnosti posega oprla na mnenje Zavoda.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Pirančane razburja nadgradnja spomeniško zaščitene stavbe na Mateottijevi ulici 2, v prvi vrsti ob morju, kjer je investitor na vrhu zgradbe postavil paviljon. Za nadgradnjo je pridobil soglasja in dovoljenja, a so zdaj na Zavodu za varstvo kulturne dediščine ugotovili, da bi morali izdajo kulturnovarstvenega mnenja zavrniti. Glede na nastalo situacijo nameravajo z investitorjem preveriti možnosti sodelovanja.

Za komentar o zadevi smo prosili tudi na piranski občini, kjer so nam pojasnili, da so v letu 2021 prejeli zahtevo za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom za rekonstrukcijo 2. in 3. nadstropja ter etaže terase v staro meščanski stavbi v Piranu. “Obravnavana lokacija se nahaja v ureditvenem območju mestnega jedra Piran in je varovana kot kulturni spomenik Piran – Mestno jedro (EŠD 513). Zahtevi je bilo priloženo pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Piran (ZVKDS) – kulturno varstveno mnenje,” so opisali.

Občina se je opirala na presojo Zavoda

Kot pravijo na občini, na predmetnem območju veljajo določila Asanacijskega načrta mesta Piran in Pravilnika o izvajanju asanacijskega načrta, ki pa nimata jasnih urbanističnih kazalnikov za presojanje skladnosti. “Ker se določila prostorskega akta nanašajo predvsem na presojo sprejemljivosti predvidenega posega z vidika varstva kulturne dediščine, se je občina pri presoji skladnosti posega z določili asanacijskega načrta oprla na pridobljeno pozitivno mnenje ZVKDS,” pravijo.

Za predvideno gradnjo je bilo leta 2021 izdano gradbeno dovoljenje.