Prenovili bodo Ulico IX korpusa v Piranu

Občina Piran bo 15. novembra 2023 pričela s prenovo Ulice IX korpusa v Piranu. V okviru naložbe bo poskrbela za obnovo tlaku, obnovo komunalne infrastrukture in rekonstrukcijo dela podpornega zidu vzdolž ulice. Celovita prenova bo vključevala številne izboljšave, ki bodo prispevale k lepšemu in bolj funkcionalnemu okolju za vse prebivalce in obiskovalce Pirana

Deli novico s tvojimi prijatelji

Stari tlak na Ulici IX korpusa bo popolnoma obnovljen, s poudarkom na ohranjanju zgodovinskega značaja tega območja. Poškodovani tlak, predvsem podlaga bo ustrezno sanirana, granitne kocke bodo odstranjene, očiščene in vrnjene na svoje mesto, medtem ko bodo dotrajane zamenjane z novimi. Obnova komunalne infrastrukture bo vključevala posodobitve z upoštevanjem smernic za ločeno zbiranje odpadnih in padavinskih voda v mestnem jedru Pirana, javne razsvetljave, vodovoda in telekomunikacije. Kamniti podporni zid ob ulici bo utrjen in obnovljen, zagotavljajoč varnost in stabilnost območja. Pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine so zahtevali predhodne arheološke raziskave, ki jih je Občina Piran že izvedla in ohranitev pomembnih ostalin tako ulice kot zidu. Projekt obnove Ulice IX korpusa je ocenjen na približno 1.390.000 evrov.

 

Dela prenove bodo stekla 15. novembra 2023, pričakuje pa se, da bodo zaključena do konca maja naslednjega leta. V času izvajanja del bo za stanovalce in uporabnike območja (lastnike abonmajev) omogočeno parkiranje v garažni hiši Arze. Prav tako bosta urejeni prehodna intervencijska pot in pot za pešce.

Občankam in občanom ter gostom Pirana se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje v času obnove Ulice IX korpus in vas prosimo, da upoštevajo priporočila ter navodila naročnika in izvajalcev del na tem območju.