Občinski prostorski načrt Občine Ankaran je sprejet

Deli novico s tvojimi prijatelji

Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki obravnavali in sprejeli predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran.

 

Občinski svetniki Občine Ankaran so sprejeli tudi sklep o soglasju k predlogoma sistematizacije delovnih mest in oddelkov za šolsko leto 2020/2021 in financiranja nadstandardnega programa za Javni zavod Osnovne šole in vrtca (OŠV) Ankaran in za Javni zavod Giardino d’infanzia Delfino blu, enota Ankaran. V nadaljevanju so potrdili tudi predlog imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda OŠV Ankaran ter imenovali novega člana Nadzornega odbora Občine Ankaran, ekonomista Draga Božaca.

 

Obravnavan in sprejet je bil osnutek Celostne prometne strategije (CPS) Občine Ankaran, s katero Občina Ankaran začrtuje novo smer načrtovanja prometa v občini ter v ospredje postavlja ljudi in kakovost bivanja, obenem pa Celostna prometna strategija pomeni tudi izhodišče za trajnostno izvajanje gospodarskih, socialnih, okoljskih in drugih investicijskih projektov.

 

Najpomembnejša vsebina seje je bila obravnava predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Ankaran, ki so ga svetniki soglasno potrdili. S sprejemom tega akta se je zaključilo zahtevno večletno obdobje celovitega prostorskega načrtovanja. »Sprejem OPN, ki je eden najpomembnejših načrtov mlade Občine Ankaran, je strateškega pomena, saj predstavlja temelj prihodnjega razvoja Ankaranskega polotoka. Akt je nastajal na pregleden in vključujoč način, v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi javnostmi. Pravočasno prepoznavanje potreb občank in občanov ter ključnih deležnikov pa je omogočilo pripravo kakovostnega OPN, zasnovanega na upoštevanju vrednot, interesov, potreb in prioritet ljudi ter subjektov, ki na tem prostoru bivajo in delujejo, ter na zaščiti narave, priobalnega pasu in morja«, so pojasnili na ankaranski občini.