Objavljen natečaj za ureditev novega zdravstvenega centra

Mestna občina Koper je objavila javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Zdravstvenega centra Koper. Rok za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije je 24. maj 2023 do 12. ure.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Mestna občina Koper namerava z izgradnjo Zdravstvenega centra Koper na območju Urbanega središča Barka za občanke in občane na enem mestu zagotoviti celovito zdravstveno oskrbo. Z objavo razpisne dokumentacije za »Javni projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Zdravstvenega centra Koper« želi Mestna občina Koper pridobiti najustreznejše arhitekturne, konstrukcijske in urbanistične rešitve za ureditev celotnega natečajnega območja ter ureditev odprtih površin, vključno z umestitvijo dostopov in vhodov ter ureditvijo drive-in točke za primer epidemije oz. pandemije.