Deli novico s tvojimi prijatelji

Župane štirih obalnih občin smo ob zaključku leta povprašali, katere obljube dajejo občankam in občanom v letu 2021.

 width=

ANKARAN:
Župan Gregor Strmčnik

V letu 2021 bodo v Ankaranu izvedene naslednje aktivnosti oz. projekti:

  • –  Nadaljevanje izgradnje pokopališča, kot enega ključnih občinskih projektov, ki je stekel po več kot desetletju njegove negotove usode. Njegovo dokončanje je predvideno v letu 2022,
  • –  izvedba ureditve tržnice v centralnem delu naselja ter ureditev dodatnih parkirišč,
  • –  dodatna javna razsvetljava po naselju,
  • –  vzpostavitev celovite pešpoti na priobalnem pasu naselje Ankaran – ŠRP Sv. Katarina ter
  • –  vzpostavitev dodatne trgovine oz. oskrbnega centra, za katerega je občina prostore pridobila decembra 2020.

Pojasnili so, da prednostna naloga ostaja dosledno izvajanje razvojnih programov in projektov, kot so jih prebivalci sooblikovali s svojimi več kot 1.100 pobudami, ki so jih v okviru priprav participativnih proračunov posredovali Občini Ankaran.

 width=

KOPER:
Župan Aleš Bržan

»V tem mandatu nam je uspelo pridobiti kar 14 gradbenih dovoljenj za projekt Čisto za Koper in Ankaran, v okviru katerega bomo v prihodnjih letih na kanalizacijski sistem priključili kar dva tisoč občank in občanov, samo mestno središče bo dobilo skoraj tisoč novih parkirnih mest, še naprej pa jih bomo urejali tudi na podeželju. Obnavljamo ceste, mostove, gradimo nove kolesarske steze, pešpoti, med večjimi projekti je tudi rekonstrukcija že več let dotrajane glavne mestne avtobusne postaje, ki bo končno postala dostojna vstopna točka v mesto,« je razložil Bržan.

 

Letos so dokončali prizidek k osnovni šoli v Marezigah, prihodnje leto bodo začeli graditi še prizidek k drugi, v Semedeli. Do konca mandata bodo zgradili še tretjo, popolnoma novo Osnovno šolo Škofije. V letu 2021 bodo uredili 30.000 kvadratnih metrov novih parkovnih površin v obmorskem parku med ustjem Badaševice in Žusterno ter v parku nad podzemno garažno hišo Muzejski trg, hkrati pa so si zagotovili možnost, da v mestu uredijo še tretji park, v okviru gradnje garažne hiše Sonce.

 

Še v tem mandatu bodo prenovili Libertas, ki sicer ni bil v Bržanovem predvolilnem programu, je pa prepričan, da takšen večnamenski prireditveni prostor za dejavnosti različnih družbenih skupin Koper potrebuje. V sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom bodo začeli graditi nov stolpič z 71 neprofitnimi stanovanji na Olmu. Poleg tega aktivno sodelujejo z Luko Koper pri umiku tovornega prometa iz mesta in z državo pri izgradnji Bertoške vpadnice ter rekonstrukciji Šmarske ceste, kar je po besedah župana ključno za ločitev tranzitnega prometa od lokalnega.

 width=IZOLA:
Župan Danilo Markočič

Na izolski občini so nam povedali, da so prednostne naloge župana Občine Izola do konca mandata zelo jasne.

 

Izpeljati želijo ključne investicijske programe:

– Sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN),

– izgradnja obeh faz ribiške infrastrukture,

– izgradnja novega gasilskega doma,

– pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega kulturnega centra,

– izgradnja protipoplavnih zadrževalnikov nad obalno cesto in s tem zmanjšanje poplavne nevarnosti,

– izgradnja najemniških stanovanj za Izolane,

– vzpostavitev prostorov, namenjenih izolski mladini in

– investicije v vzgojno-izobraževalne institucije in šport.

 

Ob tem so izpostavili pomembne projekte, ki segajo preko občinskih meja, to pa so:

  • –  Sprejem regijskega prostorskega načrta na obalni cesti in soodločanje pri rešitvah za izgradnjo obvoznice na relaciji Koper– Dragonja in
  • –  nadaljevanjezaktivnostmizaoskrboslovenske Istre s trajnim vodnim virom.

 

 width=PIRAN:
Župan Đenio Zadković

 

Obljube župana piranske občine so naslednje:

– Tako kot do sedaj bo župan v letu 2021 pri vseh kadrovskih postopkih vztrajal pri izbiri kandidatov za zasedbo delovnih mest zgolj in samo po strokovnih merilih, ne pa političnih,

– po infrastrukturni ureditvi Strunjana bo župan poskusil urediti vsaj še del plaže v Portorožu, na območju ob hotelu Metropol in plažo v Fiesi,

– prizadevali si bodo za ureditev Jernejevega kanala v Seči, ki predstavlja, v smislu ureditve, že več desetletji lokalno in nacionalno sramoto,

– pomembno željo predstavljata še ureditev parka Sonca v Luciji ter priprava dokumentacije za vsaj eno garažno hišo v Piranu.

Ob tem so opozorili, da je realizacija obljub odvisna od sprejetja proračuna za leto 2021.

 

Petra Mežnarc