Odprtje novih prostorov Zdravstvenega doma Izola

Občina Izola je sklenila projekt dozidave zdravstvenega doma, zanj pridobila uporabno dovoljenje in danes predala v uporabo nove prostore za fizioterapijo ter preventivne zdravstvene programe.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Terasi zdravstvenega doma, ki ju doslej niso uporabljali, sta bili preurejeni v nove prostore, v katerih so na vzhodni strani objekta telovadnica fizioterapije, na zahodni strani pa nove ordinacije in prostori Integriranega centra za krepitev zdravja. »Omenjene storitve so pomembne, ker se v sodobni družbi zavedamo pomena ohranjanja zdravja in dobre psihofizične kondicije. V novi telovadnici nam bodo ponudili več programov in ob njih uvedli nekatere nove, tako da bomo fizioterapijo lahko pogosteje obiskovali v domačem kraju,« je poudaril župan Milan Bogatič.

 

Državni sekretar z ministrstva za zdravje Marjan Pintar je spomnil, da so zdravstveni domovi hrbtenica sistema slovenskega javnega zdravstva, ki ga dopolnjujejo koncesionarji, in da je pomembno, da zaposlenim zagotavljajo tudi dobre delovne pogoje, ne le plač. »V prihodnjih letih bomo primarnemu zdravstvu namenili 200 milijonov evrov,« je napovedal.

 

Ministrstvo za zdravje je v naložbo v Zdravstveni dom Izola prispevalo 400.000 evrov nepovratnih finančnih sredstev, preostanek je občina zagotovila v svojem proračunu. Celotna vrednost naložbe znaša 1,015.890 evrov z DDV, izvedlo jo je podjetje GRAPRI iz Ljubljane.

 

Novih prostorov v zdravstvenem domu je za skoraj 360 kvadratnih metrov. Gre za površine, ki so potrebne za nove in sedanje programe, pri izvajanju katerih se že od začetka delovanja soočajo s prostorsko stisko. Kot je pojasnil direktor Zdravstvenega doma Izola Evgenij Komljanec, so si za dozidavo prizadevali zadnjih 14 let. V dosedanjih prostorih objekta so se že lotili razširitve laboratorija, v katerem so predvideli dve odjemni mesti, pridobili so tudi več prostora za družinsko medicino. Opozoril je še, da kljub dozidavi potrebujejo dodatne površine za delovanje in arhiv. Odkar so zgradili objekt zdravstvenega doma, je v zdravstvu prišlo do mnogih sprememb: uvedli so referenčne ambulante, nove preventivne in kurativne programe ter nove standarde in opremo, kar zahteva več zmogljivosti. Vse več je tudi pacientov in zaposlenih, njihovo število se je skoraj podvojilo, iz 73 na 141. Dobrih 50 jih dela v Reševalni službi slovenske Istre (na Industrijski cesti), ki deluje pod okriljem izolskega zdravstvenega doma, sprva je bilo tam zaposlenih le 25. Prav zato bo prihodnji večji izziv dozidava reševalne službe, ki pa so jo pomagale zgraditi vse tri tedanje občine v slovenski Istri.