Oprostitev plačila storitev zbiranja komunalnih odpadkov za gospodarske subjekte

Deli novico s tvojimi prijatelji

Komunala Izola, d.o.o. bo v sodelovanju z Občino Izola gospodarske subjekte, ki v skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 17/21, 20/21) niso smeli izvajati svoje glavne dejavnosti in posledično niso generirali odpadkov, v celoti oprostila plačila storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za obdobje od 1. 2. 2021 do vključno 15. 2. 2021.

 

Do oprostitve plačila bodo upravičeni le tisti gospodarski subjekti, ki imajo do Komunale Izola poravnane vse zapadle finančne obveznosti, v obravnavanem obdobju niso imeli drugih prihodkov z naslova izvajanja ostalih registriranih dejavnosti in bodo na elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si poslali Vlogo za oprostitev plačila ter kopijo izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki izkazuje registrirano glavno dejavnost.

 

Prejete vloge bodo obravnavane in (če se bodo izkazale kot upravičene) upoštevane pri obračunu za april 2021. Odločitve glede morebitne oprostitve plačila storitev zbiranja komunalnih odpadkov v prihodnjih mesecih bodo glede na potek izrednih razmer sprejete naknadno.

Vir in foto: Občina Izola