Park urbanih športov v Kopru bodo zasnovali občani

Deli novico s tvojimi prijatelji

Mestna občina Koper je z izgradnjo skate parka naredila prvi korak k celoviti ureditvi približno 15.000 kvadratnih metrov velikega območja, ki ga želi nameniti urbanim športom, rekreaciji in druženju. Pri tem računa na pomoč občank in občanov, ki lahko z glasovanjem o vsebinah in podajo konkretnih predlogov prispevajo k sooblikovanju končnega videza tega območja.

 

Ureditev parka urbanih športov, ki bi omogočal umestitev različnih športnih, rekreativnih, kulturnih in sprostitvenih vsebin, je koprska občina predvidela na travnati površini med Športno rekreacijskim centrom Bonifika, Olimpijskim bazenom Koper in Piransko cesto. Prvi korak k celoviti ureditvi je naredila z izgradnjo sodobnega skate parka, ki so ga s predlogi pomagali sooblikovati prav njegovi uporabniki.

 

Na podoben način se je lotila tudi ureditve novega parka, zato bo še pred oblikovanjem njegovega koncepta prisluhnila občanom in njihovim predlogom o vsebinah in končnem videzu tega območja. Ne nazadnje so prav ljudje tisti, ki bodo ta prostor uporabljali in z njim živeli.

 

Občina je za pripravo projekta urbanih športov imenovala posebno projektno skupino, ki je pripravila nabor 16 vsebin, o umestitvi katerih bodo soodločali občanke in občani. Ob tem je določila tudi obvezne vsebine, nujne za ureditev parka, ki so že umeščene v prostor in o njih ne bo mogoče glasovati. Mednje poleg skate parka sodijo še pumptrack, večnamenska ploščad z vso potrebno infrastrukturo (voda, elektrika) za izpeljavo manjših in večjih dogodkov, javne sanitarije, gostinski objekt s spremljevalnimi prostori in otroškimi igrali ter povezovalne poti, ki bodo opremljene s klopmi, koši za smeti in javno razsvetljavo.

 

Pripravila je tudi anketo, s katero želi pridobiti mnenja o vsebinah, ki bi jih občani in drugi uporabniki želeli umestiti v park urbanih športov ter tako prispevati k oblikovanju končnega videza tega območja. Vsak anketiranec lahko izbere pet sklopov oziroma poda svoj predlog vsebin, ki niso med predlaganimi. Na podlagi pridobljenih rezultatov bo Mestna občina Koper oblikovala idejno zasnovo ureditve parka urbanih športov na tem območju.

 

Anketa je dostopna na https://www.koper.si/anketa-skupaj-oblikujmo-park-urbanih-sportov-na-bonifiki/, za predloge lahko glasujete do vključno četrtka, 27. maja. Rezultati ankete bodo podlaga za oblikovanje končne ureditve novega parka urbanih športov v Kopru.

Foto: eKoper