Participatorni proračun tudi v Piranu

Po tem ko so druge istrske občine že vpeljale participatorne proračune, so se za ta korak odločili tudi v Piranu, kjer je občinski svet sprejel pravilnik o participatornem proračunu, ki bo podlaga za vse nadaljnje aktivnosti. Tovrstno odločanje o proračunskih sredstvih bo v praksi zaživelo leta 2025.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Pravilnik so v občini Piran pripravili po vzoru pravilnikov drugih občin. Načrtujejo, da bodo aktivnosti in postopki v zvezi s participatornim proračunom stekle spomladi, sredstva v ta namen pa bi zagotovili v proračunu za leto 2025.

S sklepom bodo tudi določili višino sredstev za participatorni proračun, območja, ki jih bo ta zajemal, nujne vrednosti vsakega predloga…

Kot je na seji dejal svetnik Denis Goja (Socialni demokrati), je participatorni proračun primer dobre prakse, kar se je izkazalo v občinah, ki so tovrstni način odločanja občanov o sredstvih že vpeljale. Davorin Petaros (Gibanje za občino Piran) pa je dodal, naj se jasno zapiše, da bodo občanom pri izdelovanju predlogov tudi pomagali.

Svetniki so pravilnik sprejeli soglasno.