Pogoj PCT nujen tudi za nekatere uporabnike in izvajalce programov v MOK

Deli novico s tvojimi prijatelji

Vlada Republike Slovenije je v soboto sprejela odlok, s katerim je pogoj PCT razširila na številne dejavnosti. Že v tem tednu so ga morali izpolnjevati tako zaposleni, ki so ob opravljanju dela v neposrednem stiku z drugimi osebami, kot tudi uporabniki številnih storitev. Med drugim bo ta pogoj veljal za osebe, zaposlene v zdravstvu, dejavnostih vzgoje in izobraževanja, socialnovarstvenih, kulturnih in športnih dejavnostih na območju Mestne občine Koper.

Zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom je Vlada RS pogoj PCT (preboleli, cepljeni ali testirani) razširila na številne dejavnosti. Pogoj morajo po vladnem odloku tako izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in posledično nevarnost za zdravje. Poleg pogoja PCT bo kot dokazilo o testiranju za opravljanje dela po novem veljal tudi hitri antigenski test za samotestiranje.

Kje bo veljal pogoj PCT?

Pogoj PCT bodo tako morali izkazovati zaposleni v Mestni občini Koper, Pokrajinskem muzeju Koper, Osrednji knjižnici Srečka Vilharja, Gledališču Koper, Zavodu za mladino, kulturo in turizem in izvajalci programov Samoupravne Italijanske skupnosti. Poleg zaposlenih bodo pogoj morali izpolnjevati tudi obiskovalci omenjenih institucij oziroma uporabniki storitev in programov, izjema je koprska občinska uprava.

Nekaj izjem na področju šol in vrtcev

Pogoj bodo morali izpolnjevati tudi zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih ter izvajalci socialnovarstvenih storitev. Pogoj bo obvezen tudi za izvajalce in uporabnike Centra dnevnih aktivnosti na Bonifiki in uporabnike socialnovarstvenih nastanitvenih programov ob nastanitvi oziroma če je bila njihova odsotnost daljša od 48 ur.

Odlok predvideva tudi določene izjeme glede izpolnjevanja pogoja PCT. Ta tako ni obvezen za obisk zdravnika, mlajše od 12 let in za osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, prvo triado osnovne šole, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Med izjeme sodijo tudi uporabniki socialnovarstvenih dejavnosti v primeru nujne oskrbe, med katero sodijo pomoč na domu, preprečevanje in reševanje težje socialne ter družinske problematike.

Izpolnjevanje pogoja PCT obvezno tudi za izvajalce športnih programov

Pogoj PCT bodo morali izpolnjevati tudi izvajalci dejavnosti športnih programov, športnih tekmovanj in športno-rekreativnih dejavnosti v zaprtih prostorih ter udeleženci kontaktnih športov na zunanjih površinah, medtem ko se bodo morale osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno-rekreativnih dejavnostih, ki potekajo v okviru vzgojno-izobraževalnih procesov, enkrat tedensko samotestirati v domačem okolju.

Samotestiranje le za opravljanje dela

Kot dokazilo o testiranju za opravljanje dela po novem velja tudi hitri test za samotestiranje, ki ga plača delodajalec. Država hitro testiranje plača le tistim, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo cepiti, ter učencem zadnjih treh razredov osnovne šole in dijakom.

A so hitri testi za samotestiranje dovolj le kot pogoj za opravljanje dela, ne pa tudi za uporabo storitev. Za to so še vedno potrebni samoplačniški hitri ali PCR-testi. Testiranje za potrebe dela in šole ostaja na tedenski ravni. Ob tem je novost tudi ta, da se status prebolevnika s šestih podaljšuje na osem mesecev.