Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj, a je njena naloga tudi, da skrbi za javni red

Deli novico s tvojimi prijatelji

Iz slovenske policije so sporočili, da ostro zavračajo vse očitke o nasilju, ki se pojavljajo tako v medijih kot na nekaterih družbenih omrežjih. Ob tem so poudarili, da je naloga policije na neprijavljenih shodih, da skrbi za javni red. Tako so policisti tudi na petkovem neprijavljenem shodu opravljali le svoje naloge, kot so: vzdrževanje javnega reda in miru, varovanje varovanih objektov, zagotavljanje varnosti udeležencem protestnega shoda, urejanje prometa in ugotavljanje kršitev, povezanih z neupoštevanjem Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi.

 

»Varovanju množičnega zbiranja ljudi so ustrezno prilagojeni tudi postopki policistov, ki so skladni s pravili policijske stroke in taktiko delovanja policije. Posamezni udeleženci shoda so na petkovem shodu na različne načine ovirali postopke policistov, jih zmerjali in vzklikali neprimerne žaljivke, kljub temu pa so policisti ostali profesionalni in tem provokacijam niso nasedali, temveč so zgolj korektno opravljali posamezne policijske postopke in niso izvajali nikakršnega nasilja, kot se jim očita. Po dosedanjih ugotovitvah so policisti svoje naloge opravili profesionalno ter zakonito in strokovno«, so pojasnili na slovenski policiji.

 

Pojasnili so, da so zoper šest kršiteljev, ki kljub večkratnim zakonitim ukazom policistov, ukazov niso upoštevali, uporabili prisilna sredstva, pri čemer so uporabili najmilejši z zakonom predpisani sredstvi – telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje. »Hkrati še poudarjamo, da se zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev v policiji za vsak posamičen primer preverja skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije. Dve izmed teh oseb (od že omenjenih šestih kršiteljev) sta bili zaradi ugotavljanja identitete privedeni v prostore policije in po končanem postopku izpuščeni. Ne drži, da je bilo v policijske prostore privedeno več oseb«, so povedali. Prav tako po niso bili obveščeni, da bi kdorkoli iskal zdravniško pomoč ali bi bil kakorkoli poškodovan.

 

»Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Na udeležence shodov smo zato tudi večkrat apelirali, da spoštujejo navodila policistov, pa tudi upoštevajo priporočila strokovnjakov in sprejete zakone ter odloke, ki odrejajo posamezne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, saj so v nasprotnem primeru, policisti dolžni ukrepati«, so še pojasnili.