Pristaniški kapitan: Na morju varni in suvereni

»…Koper harbour master office, this is motor vessel….« se kar nekajkrat na dan zasliši v sodobnem centru za nadzor pomorskega prometa  na Upravi RS za pomorstvo.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Kapitanija izvaja upravne in strokovne naloge na področju varnosti pomorske plovbe in urejanja pomorskega prometa, organizira radijsko službo bedenja, službo spremljanja plovbe ter iskanje in reševanje na morju.

 

Zaradi porasta tako potniškega kot tovornega prometa v slovenskem morju, se na Upravi RS za pomorstvo zavedamo pomena pravilnega in kakovostnega nadzora plovbe, s tem pa preprečevanja nastanka možnosti pomorskih nezgod in nesreč. Da ladijski promet poteka varno in da je v vsakem trenutku pod nadzorom, zagotavljajo pristaniški nadzorniki v Oddelku za nadzor prometa in reševanja in Oddelku za pristaniški promet. Pristaniški nadzorniki so za delo, ki ga opravljajo, visoko strokovno usposobljeni in morajo imeti najmanj pooblastilo o nazivu za častnika krovne ali strojne straže. Pod njihovim strokovnim nadzorom je v lanskem letu v slovensko morje vplulo 1992 ladij, mnoge med njimi so prevažale nevaren tovor. Pristaniški nadzorniki ladjo pred prihodom ali odhodom preverijo in pregledajo vso potrebno dokumentacijo ter v primeru nepravilnosti ladji lahko prepovejo vplutje v slovenske vode ali ji prepovejo izplutje.

 

Predvidoma v letu 2026 bo Republika Slovenija vzpostavila VTS službo, s katero se bo še dodatno povečala varnost plovbe v slovenskem teritorialnem morju in notranjih morskih vodah.

 

Ne moremo zanemariti niti potniških ladij, v lanskem letu jih je priplulo kar 89. Skupno so pripeljale v Slovenijo 140.000 potnikov.

Čeprav je slovensko morje majhno, pa je izredno pomembno zaradi geografske lege in naravnih danosti ter privlačno iz vidika turizma. Veliko plovil prvič zapluje prav v slovenskem morju, od koder odplujejo proti hrvaški ali italijanski obali. V vpisniku čolnov imamo vpisanih približno 15.000 plovil, ki predvsem ob koncih tedna obiskujejo privlačne dele slovenske obale, nekateri pa odhajajo na morje le zaradi ribolova.

V času poletne sezone smo predvsem ob koncih tedna prisotni na morju s svojimi plovili, kjer patrulje skrbijo za varnost in red, hkrati pa smo v stalni pripravljenosti za nudenje pomoči na morju.

Če vas na morju preseneti slabo vreme ali kakšne druge nepredvidene okoliščine, pokličite na Regionalni center za obveščanje (112), ki bo obvestil Center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju in aktiviral reševanje na morju. V lanskem letu smo zabeležili 97 izrednih dogodkov, v 27 primerih pa smo posredovali na morju in pomagali ljudem v stiski.

Kljub sproščenosti ob preživljanju prostega časa na morju pozivamo vse udeležence v pomorskem prometu, da spoštujejo pravila o izogibanju trčenju na morju, da plujejo na predpisanih oddaljenostih od obale, da spoštujejo zavarovana območja in da so še posebej pozorni na kopalce in označbe potapljačev. Vsako leto pred poletno sezono, ravno z namenom zagotavljanja varnosti plovbe in varstva kopalcev, z rumenimi plovki označimo območja, kjer sta plovba in sidranje prepovedani. Če upravljate plovilo, ne posegajte po alkoholu, saj niste odgovorni le zase, ampak za vse člane, ki so na krovu.

DSCF4877

Preden se s čolnom odpravite na morje preverite, da imate vso obvezno opremo in zadostno količino goriva, veljavno plovno dovoljenje, ustrezno potrdilo za upravljanje čolna, veljavno zavarovanje in da so vremenske razmere ugodne za plovbo.

 

Skrbite za morsko okolje, saj je zelo občutljivo, ne uporabljajte snovi, s katerimi bi morje lahko onesnažili ali škodili morskemu živežu, smeti pa vedno odnesite s seboj na obalo.

V Kapitaniji ne skrbimo le za varnost prometa, ampak izvajamo tudi strokovne naloge na področju izdaje pooblastil pomorščakov in potrdil za upravljanje čolna ter druge upravne zadeve. Sodelujemo v domačih in mednarodnih projektih, ki posledično vodijo k sodobnemu razvoju uprave. V oktobru 2023 smo začeli izdajati nova potrdila za upravljanje čolnov v obliki polikarbonatnih potrdil, ki jih lahko imetniki zamenjate do 1. oktobra 2028

Aleš Rotar , Pristaniški kapitan