S pomočjo evropskih projektov do boljšega pomorskega visokošolskega izobraževanja

Uiverza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, sodeluje pri različnih evropskih projektih, eden izmed njih se imenuje Blue Growth oziroma strategija modre rasti. Strategijo je predlagala Evropska komisija (EK) septembra 2012 in rezultati kažejo, da je vključujočo in trajnostno rast pri upravljanju z morji, obalami in oceani mogoče izkoristiti za ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbujanje inovacij v modrem gospodarstvu. Uspeh na teh področjih lahko pomembno prispeva k uresničevanju politike Strategije Evropa 2020 za spodbujanje trajnostnega razvoja. Da bi cilje dosegli hitreje, EK investira precejšnja sredstva v sofinanciranje različnih projektov, pri katerih sodeluje tudi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Kot je povedal dekan prof. dr. Peter Vidmar, je projekt Blue4Seas, s polnim naslovom Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field, Erasmus+ projekt sodelovalnega partnerstva v terciarnem izobraževanju, katerega cilj je vzpostaviti strateško partnerstvo med petimi pomorskimi akademskimi ustanovami ob Baltskem, Črnem in Sredozemskem morju. »Gre za strateško partnerstvo za podporo strategiji EU na področju modre rasti, s ciljem izboljšanja pomorskega visokošolskega izobraževanja s sodelovanjem na področju onesnaževanja morja in varstva okolja,« še dodaja.

Vodilni partner projekta je Academia Navala “Mircea cel Batran” s sedežem v črnomorskem pristanišču Constanza, pri projektu pa sodelujejo še turška univerza Piri Reis s sedežem v Istanbulu, francoska French Maritime Academy, Marseile, Lithuanian maritime Academy, Klaipeda in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo, Portorož (UL FPP). Po dekanovih besedah je konzorcij partnerjev za izvedbo prejel finančna sredstva v višini 151.950 evrov, nosilec projekta na fakulteti pa je doc. dr. Marko Perkovič.

Prof. dr. Peter Vidmar med pomembne cilje projekta prišteva izmenjavo dobrih praks in znanj, ki vpliva na izboljšanje učnih metod, s tem pa tudi na odličnost v procesih poučevanja in razvoja spretnosti, kar bo študentom zagotovilo konkurenčno prednost. Pojasnil je, da bo rezultat ob koncu projekta učno gradivo za štiri predmete, ki bo na voljo vsem pomorskim šolam in zainteresirani javnosti. »Učno gradivo se bo lahko uporabilo samostojno ali kot le del predmeta, sicer pa bodo partnerske inštitucije ta gradiva pričela uporabljati že v študijskem letu 2022/23, in sicer pri predmetih, povezanih s problematiko projekta,« razlaga dekan. Ti predmeti pa so:

  1. Varstvo morskega okolja pred onesnaževanjem z ladij,
  2. Uporaba kemije za preprečevanje onesnaženja z ladij,
  3. Okoljevarstveni vidik pristaniških operacij,
  4. Prevoz nevarnih snovi po morju.

»Izmenjave dobrih praks si ni mogoče zamisliti brez izmenjave učiteljev in študentov. V okviru projekta je vsaka partnerska institucija organizirala enotedenski tečaj, na katerem so sodelovali učitelji in študentje vseh sodelujočih inštitucij,« pojasni dekan Vidmar in pove, da so raziskovalci rezultate svojega znanstveno-raziskovalnega dela objavili v kar dvanajstih prispevkih v medinstitucionalnem soavtorstvu. Rezultati dela pa bodo predstavljeni na virtualni platformi, ki bo namenjena širši javnosti.

Izpostavil je še pomemben del projektov sodelovalnega partnerstva na področju terciarnega izobraževanja, in sicer vključevanje študentov v projektne aktivnosti. V mesecu septembru je tako potekalo študentsko on-line tekmovanje, ki ga je v sklopu konference na temo sodobnih okoljevarstvenih problemov, organizirala Lithuanian maritime Academy. Na tekmovanju je fakulteto zastopal podiplomski študent Urban Pegan, ki je zmagal s prispevkom Coastal sensitivity mapping and vulnerability assessment in Slovenia.