Sanacija kanalizacijskega sistema v Žusterni

Deli novico s tvojimi prijatelji

Mestna občina Koper bo do začetka letošnje kopalne sezone izpeljala vse najnujnejše ukrepe za preprečitev vnovičnega onesnaženja hudourniškega območja ob kopališču Žusterna. Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob pregledu sistema meteornih voda, so že odpravljene, začelo se je tudi čiščenje kanalov in ureditev izliva vodotoka v morje.

 

Kot so povedali na koprski občini, so že lansko leto pričeli aktivno reševati problematiko izlitja odpadnih voda na območju hudournika v Žusterni. Odpravili in sanirali so nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob pregledu tamkajšnjega sistema meteornih voda, do začetka kopalne sezone pa bo izpeljala še ukrepe za preprečitev vnovične zamašitve prelivov, s tem pa morebitnega onesnaženja kopalnih vod na območju kopališča.

 

Delavci Marjetice Koper so v minulem tednu začeli čistiti hudourniške kanale, koncesionar Vodnogospodarsko podjetje Ptuj Drava bo poskrbel še za čiščenje naplavin in sanacijo izliva v morje. V naslednjih dneh bodo v kanalizacijske jaške namestili posebne senzorje, ki bodo omogočali popolni nadzor nad morebitnim prelivanjem v primeru zamašitve mešane kanalizacije. Dela bodo sklenjena še pred začetkom kopalne sezone.

 

Če predvideni ukrepi ne bi v celoti odpravili pomanjkljivosti obstoječega sistema odvajanja odpadnih voda na tem območju, bo občina po končani kopalni sezoni začela pripravo in izvedbo druge faze, ki predvideva drugačno ureditev izpusta hudournika v morje oziroma podaljšanje tega globlje v morje. Ker gre za večji poseg v prostor, je treba zanj predhodno pridobiti projektno dokumentacijo, vsa soglasja in dovoljenja.

 

Župan Aleš Bržan je za izvedbo vseh aktivnosti na terenu pooblastil Marjetico Koper, imenoval pa je tudi posebno delovno skupino, ki jo poleg strokovnih služb koprske občine sestavljajo predstavniki Marjetice Koper, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Direkcije RS za vode, Agencije RS za okolje in VGP Drava. Njena naloga je analizirati dejansko stanje na terenu in poiskati najprimernejšo rešitev za ureditev oziroma sanacijo celotnega območja.