V Ankaranu sprejeli rebalans proračuna za leto 2019

Deli novico s tvojimi prijatelji

Ankaranski občinski svet je na junijski občinski seji sprejel rebalans občinskega proračuna za leto 2019. Glavni razlog za to, je nova delitev koncesijske dajatve, ki je začela veljati januarja, Pprav zaradi koncesijske dajatve ima občina za slabih 763.000 evrov izpada glede na načrtovane prihodke.

Posledice 10-odstotnega zmanjšanja proračuna bodo občani občutili na več področjih. Naj spomnimo, da je sprememba uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, ki jo je lani poleti na zahtevo nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča v škodo Ankarana sprejela takratna Cerarjeva vlada, spremenila razmerje delitve koncesijske dajatve med občinama, in sicer v korist koprske.

Občina Ankaran odločitev takratne vlade pravno že izpodbija in trdi, da je krivična. Po mnenju ankaranske občine, za spremembo delitvenega razmerja ni bilo ustreznih strokovnih in pravnih argumentov.

Po novem izračunu koncesijske dajatve je znesek od januarja 2019 zmanjšan za 762.907 evrov. Znižanje prihodkov je tako nastalo tudi na strani nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, saj je bil zadnji obrok odmere za leto 2018 poravnan v istem letu in ne v letu 2019, kot je bilo sprva načrtovano. Izpad prihodka iz naslova koncesije za občino pomeni približno 10-odstotno zmanjšanje proračuna.

Predvideni odhodki občine bodo tako po rebalansu proračuna nižji za kar 827.830 evrov, zaradi česar se bodo nekatere aktivnosti investicij prenesle v naslednje leto, nekoliko pa se bo spremenila tudi struktura odhodkov. Za skoraj 300.000 evrov, se bodo zmanjšali investicijski odhodki. Na področju družbenih dejavnosti primanjkljaj sredstev pomeni, da ne bo nakupa novega klavirja za potrebe pouka glasbene šole, odpovedana je bila tudi izvedba festivala Zlata oljčna vejica, poleg tega bodo izgubo občutili tudi v javnih zavodih Mestne občine Koper, kjer dodatnih investicij ne bo.

V okviru turističnega programa prav tako na ta raču ne bo več brezplačne poletne ladjice, ki povezuje ankaranska kopališča in kljub načrtom ureditve objekta na Jadranski 66 se bo projekt ustavil, kar pomeni, da bodo zaposleni na občinski upravi še naprej delali v skromnih delovnih razmerah.

Zaradi rebalansa bo na področju cestne infrastrukture dokončana le sanacija na Rožniku, vse ostale investicije pa se premikajo v prihodnje leto. Z izjemo ureditve notranjega parkirišča na Debelem rtiču ne bo vlaganj v nove ureditve parkirišč, zamikata se tudi ureditev pločnika Valdoltra-Študent ter ureditev obalne pešpoti ob morju. Poleg tega bo trpelo tudi urejanje dodatne javne razsvetljave. Tudi na področju pristanišč se bodo v letošnjem letu izvedla zgolj nujna sanacijska dela. V naslednje leto se zamakne tudi nekaj investicij v komunalno infrastrukturo. Tudi na področju javnih kopališč bodo potekala samo minimalna ureditvena dela. Ne glede na rebalans pa občina ne bo izvedla posegov v socialne transferje in zagotavljanje sredstev za javno izobraževanje, programe vrtca ter osnovne šole in program skrbi za starejše.