V kakšni občini želimo živeti?

“Občina Piran je zagotovo najlepša občina v Sloveniji, naravna in kulturna dediščina sta v tem prostoru  res obilni. Občina Piran pa ni lepa samo zaradi danosti, ampak predvsem zaradi svojega prebivalstva, ki je v preteklosti zaradi številnih migracij doživelo mnoge spremembe, a je ohranilo spoštovanje in ponos do kraja, v katerem živi,” pravijo v piranskem odboru Gibanja Svoboda, celoten dopis objavljamo spodaj.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Žal je razvoj občine zastal, zadnjih 12 let se praktično vrtimo v krogu, ni vizije, ni razvoja, ni napredka. Sprotne odločitve vsakokratne občinske oblasti in stihijsko odločanje nas je pripeljalo do stanja, da razvoj občine sloni na samo eni gospodarski panogi – turizmu; imamo slabo razvito infrastrukturo (kanalizacija, ceste, parkirišča, kolesarske poti), da nimamo stanovanj za mlade, da je cena stanovanj za večino občanov nedosegljiva, da nimamo ustrezne športne infrastrukture, predvsem pa, da je občina prostorsko povsem neurejena in nima možnosti razvoja.

Dosedanja politika (hote ali nehote) ni sprejela ključnega dokumenta, potrebnega za razvoj občine – občinskega prostorskega načrta (OPN), kjer se opredeli vizija razvoja občine in v katerem se izrazi, kaj želimo kot občina postati in v kakšnem kraju želimo živeti.

Nesprejetje OPN-ja pa je nekaterim v občini Piran omogočalo uresničevanje svojih parcialnih (osebnih) interesov, predvsem na področju nepremičnin, kar je tudi razlog (morda ključen) nesprejetja tega dokumenta.

Delovanje dosedanjih oblasti, ki v večini primerov niso delovale povezovalno, temveč povsem nasprotno, je pustilo posledice tudi pri odnosih med občani. Občani ne delujemo več kot skupnost, se prej razdvajamo kot združujemo, smo prej nasprotniki kot del iste ekipe. Vse to želimo in bomo spremenili. Kako?

USTVARILI BOMO DRUGAČNO OBČINO!

➡️ Ustvarili bomo občino, ki bo imela opredeljen jasen razvoj, ki bo občankam in občanom zagotavljal možnost kakovostnega življenja, osebne rasti in uresničevanja svojih ciljev.

➡️ Ustvarili bomo občino, ki bo omogočala lažji dostop do stanovanj, kjer se bo skozi stanovanjsko in drugo nepremičninsko politiko  zastopalo interese občanov in ne le posameznih interesnih skupin (kapitala).

➡️ Ustvarili bomo občino, v kateri bo na prvem mestu javni in ne zasebni interes.

➡️ Ustvarili bomo občino, ki bo zagotavljala ustrezno okolje, kjer se bo turizem lahko razvijal in hkrati zagotavljala tudi pogoje za razvoj drugih gospodarskih panog, obrtništva in kmetijstva.

➡️ Ustvarili bomo občino, v kateri bomo imeli vsi občani urejeno kanalizacijsko omrežje.

Ustvarili bomo občino, v kateri parkiranje ne bo več ovira in v kateri se bomo s kolesi lahko vsi varno vozili.

➡️ Ustvarili bomo občino, ki bo zagotovila pogoje za razvoj športne infrastrukture, ki bo namenjena občanom (mladim in starejšim) in omogočala podaljšanje turistične sezone.

➡️ Ustvarili bomo občino, ki bo čim bolj samooskrbna in bo svoj razvoj načrtovala trajnostno na podlagi zelenega preboja.

Če tudi vi delite podobne poglede na razvoj Občine Piran nam v nedeljo zaupajte svoje glas. Kandidatko Gibanja Svoboda za županjo – Manuelo Rojec, najdete pod številko 5, listo Gibanja Svoboda za občinski svet pa na glasovnic najdete pod številko 6.

Iskreno hvala za vaš glas, ne bomo vas razočarali!