V Piranu nesklepčni

Deli novico s tvojimi prijatelji

Včerahšnje sklicane seje piranskega občinskega sveta niso izpeljali, saj je bilo prisotnih le enajst od 25 občinskih svetnikov, kar pomeni, da občinski svet ni bil sklepčen. Sejo je bila sklicana glede na predlog svetniške skupine GZOP, in sicer za to, da bi potrdili zapisnike zadnje redne in zadnje izredne seje.

Svojo prisotnost je opravičilo 12 svetnikov. Poleg predstavnikov Gibanja za občino Piran (GZOP) so bili prisotni le še nekateri svetniki iz vrst levice in SDS.

V GZOP so že v sredo v sporočilu za javnost zavrnili, da gre pri sklicu današnje seje za nagajanje županu Đeniu Zadkoviču. Njihovo izjavo objavljamo v celoti:

“V preteklih dneh je bilo precej ugibanj zaradi sklica seje za potrditev zapisnikov. Nekateri so dejanje občinskih svetnikov, ki so zahtevali sklic seje, označili celo kot »nagajanje županu«, čeprav le to nima nikakršne veze z delovanjem župana. Dejstvo je, da se zapisniki morajo (!!) potrditi, po določbah Poslovnika OS OP praviloma na vsaki naslednji seji za prejšnjo sejo, v nasprotnem primeru na sejah sprejeti sklepi sploh nimajo osnove. Torej, sklic seje smo predlagali izključno in samo z namenom, da bi bili nadaljnji postopki v zadevah, ki so bili predmet sej, legitimni. S tem dejanjem se zavzemamo tudi za transparentnost poslovanja naše občine, ki bi morala delovati skladno z ustavnim načelom pravne države.  

Glede ribiškega pristanišča Seča je potrebno poudariti, da si želimo in podpiramo ureditev le tega, vendar na pravi način. Način, da se o investicijskem projektu v tej zadevi glasuje tako rekoč zadnji trenutek, pri tem pa celotno zadevo spremlja še pritisk vodstva občine z napačnimi in zavajajočimi navedbami, da bomo primeru zavrnitve projekta izgubili 2,5 mio evropskih sredstev, je absurden, pri tem seveda upoštevajoč dejstvo, da v zadevi tega projekta ni bilo javne razgrnitve, v celoti je bila onemogočena možnost debate ter seznanitev javnosti z relevantnimi informacijami, celo lokalno prebivalstvo je bilo v celoti izključeno. 

GZOP se torej zavzema za ureditev ribiškega pristanišča Seča, vendar na način, da se ohrani naravna in kulturna dediščina ter upošteva tudi mnenje lokalnih prebivalcev, za katere se zavzemamo, da se jim ne otežkoči življena na tem območju. Glede na to, da smo seznanjeni z informacijo, da so kljub sprejeti finančni konstrukciji še vedno dovoljene vsebinske spremembe projekta, bomo v nadaljnjih dneh pripravili konkretne predloge sprememb tega projekta, od snovalcev tega projekta pa pričakujemo, da bojo te spremembe upoštevali in ne zgolj zavrgli, kot vse do sedaj. Pri tem bomo upoštevali vso področno zakonodajo (URS, ZVKD, ZON, Naturo 2000, Resolucijo občine Piran o zeleni občini, Ramsarsko konvencijo in Aarhurško konvencijo) ter zasledovali sonaraven in kontroliran, urban pristop ureditve tega območja, vse v korist naše občine, naših občanov, in glede na to, da gre za naravno in kulturno dediščino,  tudi v korist vseh ostalih državljanov Republike Slovenije. 

Ureditev ribiškega pristanišča Seča DA, vendar na pravi način!”

Naj spomnimo, projekt ribiškega pristanišča Seča so piranski svetniki prvič zavrnili, v drugo pa potrdili sredi julija. Kot je tedaj pojasnil župan Zadković, bi brez pravočasnega sprejetja projekta zamudili rok za prijavo na razpis kmetijskega ministrstva in tako izgubili dobra dva milijona evrov evropskih sredstev.