Zakaj bi Občina Piran postala lastnica teniških igrišč?

Jutri bo občinski svet občine Piran razpravljal o možnem nakupu teniških igrišč v Portorožu, 5. julij je tudi rok, do katerega morajo priti do zaključnega sklepa.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Danes, 5. julija bo potekala občinska seja Občine Piran, na kateri se bo odločalo o morebitnem nakupu teniških igrišč. Če Občina Piran do torka, 5. julija ne bo uveljavila predkupne pravice, bodo teniška igrišča postala last hrvaškega kupca. Terme Čatež, trenutni lastnik igrišč, je namreč že pred časom občino obvestil o namenu prodaje.

Gre za 17 zunanjih igrišč in osrednji teniški stadion s 1600 sedeži lociranih tik ob morju, kupnina pa, po podatkih iz kabineta župana Občine Piran, znaša 4,7 milijona evrov. Župan Đenio Zadković, glede nakupa zemljišč meni: “da je uveljavljanje predkupne pravice zaradi visokega zneska kupnine, ki presega predhodno cenitev za skoraj 2 milijona evrov, v smislu vpliva na bodoče delovanje Občine Piran tvegano in glede racionalnosti vprašljivo. Občina Piran bo v primeru nakupa zemljišča, na katerem stojijo in bodo skoraj gotovo tudi v prihodnosti stala teniška igrišča (prostorski akt ne omogoča tako rekoč nič drugega oziroma le manjše spremembe), primorana celotna sredstva za nakup pridobiti s pomočjo kredita.”

Najem tako visokega kredita bi, zaradi najvišjega možnega kreditiranja, ki je zakonsko določeno, lahko ključno ogrozil druge projekte Občine Piran. Za projekte, kot so gradnja novega vrtca s parkirno hišo v Luciji, gradnja stanovanj v Sečovljah in gradnja kanalizacijskega omrežja, je predvideno črpanje denarja v obliki kredita, to pa ob najemu kredita za teniška igrišča, zaradi zakonsko določene višine, več ne bi bilo možno. “Gre za stvar prioritet,” sporočajo iz kabineta.

Iz kabineta sporočajo tudi, da: “v danem trenutku ni rešeno niti vprašanje dostopnih poti do teniških igrišč.  Občina ne bi imela zgolj z uveljavljanjem predkupne pravice primernega dostopa do nepremičnin. Brez njih bi bil nakup absolutno neupravičen!” Odprti pa ostajata vsaj še dve vprašanji. Prvo se na naša na sum špekulacije: “zakaj se javno ne razkrije ime hrvaškega kupca in dejstvo, da se slednji ni pred namero o nakupu oglasil na občini ter poizvedoval o morebitnih načrtih občine glede njenih prostorskih načrtov v neposredni bližini teniških igrišč?” Drugo odprto vprašanje ostaja tudi glede tega,: “kako in na kakšen način bi Občina Piran v primeru nakupa teniških igrišč z njimi upravljala in jih tržila?”

Vprašanje, glede podpore ali zavrnitve nakupa teniških zemljišč,  smo poslali tudi svetnikom in poslanskim skupinam, a odgovorov z njihove strani nismo prejeli.

Se pa burne razprave glede odkupa zemljišč odvija na družbenih omrežjih. Na Facebooku izstopa predvsem zmerjanje v duhu sodobnega političnega diskurza, ki sicer nikakor ne sodi v javno razpravo, a je zadnja leta v slovenskem političnem prostoru že kar stalnica. Kristijan Cerovac, občinski svetnik Občine Piran in član Gibanja za občino Piran (GZOP), je v FB razpravi “so komentatorja”, ker se ni strinjal s njim,  med drugim označil za “glupega”.

Vse skupaj veliko bolj spominja na dokazovanje Ega, kot pa razpravo z željo po najbolj optimalni rešitvi problema.

Iz objav FB skupine Občani za občino Piran pa je možno razbrati, da so nekateri člani skupine mnenja, da neimenovani, kot mu pravijo, skrivnostni kupec zemljišč sploh ne obstaja. S tem naj bi Bojan Petan preko špekulacij želel iztržiti za zemljišča čim višji delež, veliko višji od ocenjene vrednosti. Nekateri so mnenja, da bo s špekulacijami napolnil lasten žep, spet drugi, da želi rešiti finančne težave skupine DZS, pod katere okrilje sodijo tudi Terme Čatež.

Kakšen bo torej epilog vročih razprav okrog poslov s teniškimi igrišči bo znano v prihodnjih dneh.