Nalaganje

Vnesite za iskanje

Občina Izola bo pridobila zemljišča ob morju in v Livadah

Občina Izola bo preko Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) od družbe Argolina odkupila štiri parcele, ki v naravi predstavljajo pozidana stavbna zemljišča nekdanje tovarne Argo na Dantejevi ulici, v skupni izmeri 3.597 m².

 

Za nakup navedenih nepremičnin bo namenila 20.000 EUR. »Na nepremičninah občina v prihodnjih letih načrtuje izgradnjo interaktivnega muzeja ribiške industrije Slovenije, ki bo večfunkcijski objekt. Želja je, da bi objekt deloval kot hiša eksperimentov za ribištvo, biodiverziteto in naravo Slovenije, z elementi klasičnega muzeja, ribiškega oz. morskega doma in centra odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter promocijo za mari/akvakulturo«, so pojasnili na izolski občini. Občina ocenjuje vrednost interaktivnega muzeja ribiške industrije na dobre 4 mio evrov in pričakuje sofinanciranje s strani Evropske unije v višini 70 % vrednosti projekta v letih 2022-2024. Poleg sredstev za nakup zemljišča bo občina z rebalansom v letošnjem letu namenila še nekaj sredstev za začetek priprave projektne dokumentacije za muzej. Gre za sredstva, ki jih je občina že pridobila iz programa LAS Istre.

 

Kot so povedali, se posledice pojava koronavirusa izrazito kažejo tudi na gospodarstvu in turizmu Izole. Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer se pripravlja dodatni načrt promocijskih aktivnosti Izole kot priljubljene destinacije za počitnikovanje ali vikend izlete. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav se povečajo za 12.000 EUR. Za dokup dotrajane novoletne razsvetljave za praznično okrasitev mesta in zaledja se z rebalansom predvidi dodatnih 10.000 EUR.

 

Občina Izola namerava od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupiti zemljišče v Livadah ob ulici Zvonimira Miloša v izmeri 1.279 m2. Skupaj s sosednjim zemljiščem, ki je že v lasti Občine tvorita gradbeno parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega akta možno umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino proda Občini po ceni 100.000 EUR.

 

Vrednost zemljišč ostaja nespremenjena

 

Izolski občinski svet je na seji sprejel predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine. Občina Izola je pristopila k novelaciji vrednosti zemljišč, ker je veljavnost omenjenega sklepa potekla. Pooblaščena cenilca sta prevrednotila v letu 2019 izdelano oceno izhodiščne vrednosti za stavbna zemljišča, ob tem pa upoštevala tudi trenutne izredne razmere. Upoštevajoč navedeno je bila  nova vrednost zemljišč določena v enaki višini, kot je veljala za leto 2019. S sklepom občinskega sveta določena vrednost zemljišč v pravnih poslih omogoča poenostavitev postopkov, vnaprej znane vrednosti nepremičnin za zainteresirane stranke, enakovredna merila za določitev nadomestila za služnosti in ne nazadnje znižanje porabe proračunskih sredstev za cenitve. Potrjen je bil tudi sklep sprejet na Odboru za gospodarstvo in finance, iz katerega izhaja, da po poteku veljavnosti sklepa o določitvi vrednosti zemljišč novo letno vrednost zemljišč določi župan s sklepom na podlagi cenitve.

Foto: Jaka Ivančič

Oznake:
Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Več o piškotkih lahko izveste tukaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close