37 prijav kršitev ukrepov varčevanja z vodo

Nadzor nad ukrepi varčevanja s pitno vodo izvaja Medobčinska inšpekcija MU Istre, ki v primeru zaznave kršitev ustrezno ukrepa, sprva z ustnim opozorilom, če ta ne zaleže pa lahko kršitelju izda tudi globo.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Globa za fizično osebo in odgovorno osebo pravnega subjekta znaša 250,38 evra, za pravno osebo pa 1.251,88 evra. “Najstrožjega ukrepa medobčinska inšpekcija še ni izdala, saj je v vseh primerih zadoščalo ustno opozorilo. Naše občanke in občani se namreč dobro zavedajo resnosti situacije in v veliki meri spoštujejo ukrepe, saj s pomanjkanjem pitne vode živijo že desetletja in ne le nekaj zadnjih let,” pravijo v PR službi Mestne občine Koper, ki skrbi tudi za komuniciranje o Medobčinski inšpekciji Istre.

Medobčinsko redarstvo in medobčinska inšpekcija sta do 18. avgusta za območje vseh štirih istrskih občin prejela skupno 37 prijav kršitev ukrepov varčevanja z vodo, poleg tega je Medobčinska inšpekcija dodatno opravila 40 nadzorov, pri katerih ni bilo zaznati nepravilnosti. “V večini primerov ni bilo zaznanih kršitev, kjer pa so bile zaznane manjše kršitve, je zadostovalo opozorilo,” še opisujejo v koprski občini.