Dela za obnovo ribiškega pristanišča v Izoli v polnem teku

Deli novico s tvojimi prijatelji

Občina Izola in Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o. stremita k realizaciji skupnega cilja – ureditvi ribiškega pristanišča.

 

To je strateškega pomena za celotno občino in bo po zaključku del izpolnjevalo zahteve sodobnega in varnega pristanišča za uporabnike, občane ter obiskovalce. Z izredno zahtevnim projektom Obnova ribiškega pristanišča – II. faza, težkim okvirno 2,6 milijona evrov, smo uspešno kandidirali na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter si uspeli zagotoviti povrnitev 2,1 milijona evrov.

 

Konec lanskega leta so pridobili tudi gradbeno dovoljenje in sprožili aktivnosti za izvedbo projekta. Gradbena dela za obnovo pristanišča so od konca septembra v polnem teku, ob tem pa želijo občane seznaniti z nekaj ključnimi informacijami o projektnih partnerjih, izvajalcih in načrtovano izvedbo del.

 

»V pripravo projekta so bile že od samega začetka vključene potrebe občanov oziroma lokalne skupnosti, ribičev ter drugih deležnikov, s katerimi smo ves čas tesno sodelovali in usklajevali posamezne tehnične rešitve. Namen projekta ni le posodobiti občinsko pristanišče, temveč se v ospredje postavlja predvsem delovne potrebe ribičev, varnost pristaniške infrastrukture ter protipoplavno varnost mesta in s tem imetja občanov«, sporočajo iz izolske komunale.

 

Dela, ki se trenutno izvajajo, vključujejo nadvišanje skalometa, postavitev devetih plavajočih pomolov za potrebe ribiških povil, zabojnikov za shranjevanje mrež ter elektro- ter vodovodnih omaric, tlakovanje intervencijske poti vzdolž skalometa, ureditev podzemnega ekološkega otoka ter povišanje obalnega zidu na severnem delu mandrača. Obenem bo prenovljena javna razsvetljava, vzpostavljen bo videonadzor.

 width=

Neizbežna potreba po nadvišanju valobrana je posledica klimatskih sprememb in s tem povezanih sprememb vodostaja, posedanja trenutnega skalometa ter zagotovitve dolgotrajne protipoplavne varnosti mesta kakor tudi zaščite plovil v Mandraču pred vremenskimi pojavi, kot sta tramontana in lebič. Dosedanje vedute v smeri rta Ronek poseg ne bo ogrozil, nadvišanje bo namreč segalo le do višine obstoječega skalometa, ki poteka od konca ribiškega pomola navzven. Dvig obale se bo nadaljeval še v drugem sklopu obnove, v katerem bosta povišana južni del mandrača z malim pomolom in promenada na Sončnem nabrežju, predvidena je tudi ureditev zelenice in namakalnega sistema ter javne razsvetljave med promenado in cesto.

 

Projekt je ob tesnem in aktivnem sodelovanju z izolskimi ribiči, občino in drugimi mnenjedajalci ter soglasodajalci izdelalo podjetje ISAN 12 s sedežem v Kopru. Gre za podjetje, specializirano za projektiranje pomorskih gradenj, ki je sodelovalo že pri izvedbi I. faze obnove izolskega pristanišča, k njihovi izbiri pa je prispevalo tudi sodelovanje pri obnovi koprskega in piranskega pristanišča. Ob tem velja omeniti, da je izvedba projektnih aktivnosti žal pogojena z neugodnimi razmerami na trgu dela in storitev, zato je bil v zagotovitev primernih projektnih partnerjev vložen velik napor.

 

»S ciljem, da boste o poteku tako pomembnega projekta občanke in občani Izole čim bolje seznanjeni, bomo poleg že izvedenih javnih predstavitev in številnih medijskih objavah poskrbeli za čim bolj redno obveščanje preko komunikacijskih kanalov Občine Izola in Komunale Izola«, še dodajo.