Deli novico s tvojimi prijatelji

Gradnja parkirne hiše Sonce v Kopru in Osnovne Šole Oskarja Kovačiča na Škofijah potekata po dogovorjenih terminskih planih. V teku so betonska dela, ki se bodo zaključila do poletja. Sledila bodo elektro-instalacijska in obrtniška dela.

 

PARKIRNA HIŠA SONCE KOPER

Na gradbišču, kjer vztrajno raste parkirna hiše Sonce, je te dni zelo živahno. V delu, ki meji na poslovno-trgovski kompleks Barka, poteka priprava na betoniranje strešne plošče nad drugim nadstropjem, medtem ko se na vzhodnem delu izvajajo nosilni stebri, dvigalni jaški in stopnišča. Dokončani sta tudi klančini iz pritličja v prvo nadstropje. Prav tako je v pritličju glavni izvajalec MAKRO 5 GRADNJE že pričel z izvedbo grobih elektro in strojnih instalacij. V prihodnjem mesecu je predviden zaključek strešne plošče in dvigalnih jaškov, dela pa se bodo nato preusmerila na izvedbo javnih sanitarij, kanalizacijskega sistema ter dokončanje strojnih in elektro instalacij. Ob začetku poletnih mesecev bodo izvajalci pričeli tudi z gradnjo dodatnega zavijalnega pasu na Ankaranski cesti in zunanjo ureditvijo. Dela na parkirni hiši Sonce se bodo sklenila z izvedbo jeklene fasade.

 width=
Gradnja parkirne hiše Sonce v Kopru.

 width=

 width=

OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE

Viden napredek pa je tudi pri novogradnji osnovne šole na Škofijah. Trenutni gradbeni izziv inženirski ekipi predstavlja prilagajanje betonske konstrukcije, ki bo v stiku z obstoječo telovadnico. Vodja projekta pri MAKRO 5 GRADNJAH Gregor Romanešen pojasnjuje: »Armiranobetonska konstrukcija šole v Škofijah je razdeljena na skupno devet lamel, sedem večjih in dve manjši ob telovadnici. Trenutno se posvečamo pripravi na betoniranje prvega nadstropja na osrednjem delu gradbišča, v sodelovanju s projektantom in investitorjem pa iščemo najprimernejšo rešitev za izvedbo AB konstrukcije lamele, ki nalega na telovadnico, saj ob tem ne želimo poškodovati odobne konstrukcije obstoječe telovadnice. Lamela nad telovadnico je dokončana, v prvi polovici maja bomo pričeli z vgradnjo ALU profilov za namestitev stavbnega pohištva. Postopoma se bomo z deli spuščali na nižje predele gradbišča.« Sočasno izvajajo kanalizacijo in vodovod. Vodstvo gradbišča bačrtuje zaključek betonskih del junija, sledila bo uvedba v obrtniška dela in zunanjo ureditev. Ob pričetku šolskih letnih počitnic bodo pričeli tudi s prometno ureditvijo med šolo in vrtcem, ki predvideva razširitev, uvedbo krožnega obračališča in dodatna parkirna mesta. Kot so še povedali, v tretji gradbeni fazi ni bilo občutiti težav z dobavo in dostopnostjo materiala, nekoliko večji izziv pa bo zaradi globalnih razmer na trgu predstavljala dobava materialov za obrtniška in instalacijska dela.

 width=
Gradnja Osnovne Šole Oskarja Kovačiča na Škofijah

Maja Orel JakičOglasno sporočilo.