Kaj pomenijo oznake bio in eko?

Preverili smo, kaj pomenijo oznake bio in eko na proizvodih in živilih, ki jih kupujemo in ali tem označbam lahko zaupamo.

Deli novico s tvojimi prijatelji

“Kmetijski pridelek ali živilo je mogoče označiti kot ekološko, če je zanj izdan certifikat, da so pri njegovi pridelavi oziroma proizvodnji bile upoštevane zahteve s področja ekološke zakonodaje. Te zahteve so določene z evropsko zakonodajo, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU, ter z nacionalno zakonodajo,” so nam uvodoma pojasnili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zakonodaja na področju ekoloških živila je izredno stroga. Tako prepoveduje uporabo GSO in pa uporabo metod obsevanja, medtem ko je delež dovoljenih snovi jasno opredeljen in se lahko za pridelavo in proizvodnjo uporabljajo samo posebej dovoljena fitofarmacevtska sredstva, prav tako je omejena tudi uporaba drugih sredstev, npr. aditivov, čistilnih sredstev, gnojil. Npr. prepovedana je uporaba t. i. tretiranih semen in mineralnih dušičnih gnojil.

Zakaj v zadnjem času pogosteje odpokličejo določena živila?

Hkrati zakonodaja predpisuje katere kmetijske tehnike in načine obdelave, kot so redno kolobarjenje, gojenje rastlin, ki vežejo dušik, in drugih rastlin za zeleno gnojilo za obnovitev rodovitnosti tal, se smejo uporabljati, ter izbor odpornih sort in pasem živali ter tehnik, ki spodbujajo naravno zatiranje škodljivcev, da bi zmanjšali vpliv plevela in škodljivcev, itd,

“Ekološki pridelovalci morajo biti tako certificirani pri neodvisnih akreditiranih certifikacijskih organih, ki pri njih izvajajo vsakoletne kontrole na mestu pridelave in izdajajo certifikate v kolikor ni ugotovljenih odstopanj,” so razložili na Upravi.

green 2565925 1280

Certificirani izvajalci dejavnosti so torej nadzorovani s strani neodvisnih akreditiranih certifikacijskih organov z vsakoletnimi rednimi in ponovnimi kontrolami, ki so lahko napovedane ali nenapovedane. Pri deležu izvajalcev se vsakoletno z laboratorijskimi analizami preverjajo različni parametri za ugotavljanje skladnosti pridelave.

V Sloveniji osnovni nadzor vršijo s strani države imenovane kontrolne organizacije, ki v primeru izpolnjevanja zavezancem izdajo certifikat, ki pa se ga v primeru ugotovljenih resnih kršitvah ne podeli oz. se ga tudi odvzame. Nadzor nad delom certifikacijskih organov in njihovo imenovanje izvajajo pristojni organi držav članic. V Sloveniji je to Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

“Potrošnik predpakirano ekološko živilo prepozna po zelenem evropskem znaku za Ekološko živilo. Pripis ‘Kmetijstvo Slovenija’ pa je še dodatna informacija kupcu, da gre za slovenski ekološki proizvod,” so še dodali na Upravi za varno hrano.