Katere ceste v slovenski Istri bodo obnavljali v poletni sezoni?

Gneče na slovenskih cestah že dolgo časa postajajo neznosne, še posebej v poletni sezoni imajo težave prebivalci slovenske Istre. Na cestah so vsi tisti, ki delajo, potujejo na morje ali preprosto uporabljajo slovenske ceste kot tranzit. Poleg gneče, ki nastane, postanejo potovanja mučen in težaven proces, rešitve pa ni videti, zato nas je zanimalo, katere ceste nameravajo popraviti do konca avgusta tega leta v štirih občinah slovenske Istre. Kakšne projekte lahko pričakujemo?

Deli novico s tvojimi prijatelji

DARS NE NAČRTUJE OBSEŽNEJŠIH DEL

Vprašanje smo naslovili tudi na Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji. Tako so nam iz DARS-a potrdili, da na odsekih istrske in obalne hitre ceste H5 in H6 (Škofije–razcep Sermin–Bertoki–Koper–Izola), ki so v upravljanju avtocestne družbe DARS, do konca letošnjega avgusta ne načrtujejo začetka izvajanja obsežnejših obnovitvenih del cestišča in objektov. ‘‘Izvajali bomo redna vzdrževala dela,’‘ dodajajo. ”Redna vzdrževalna dela, ki jih opravljajo delavci družbe DARS (na primer: popravilo jeklene varnostne ograje, pranje smerne signalizacije, košnja trave, manjša krpanja vozišča.), se načrtujejo in v največji možni meri izvedejo v času izven prometnih konic. Gre sicer za kratkotrajna (običajno nekajurna oz. enodnevna dela), ki lahko terjajo zaporo enega prometnega pasu.”

Kaj pa dela v občinah?

KOPER

Za poletni čas Mestna občina Koper načrtuje  veliko projektov. Tako bo do konca avgusta predvidoma zaključena obnova približno 700 metrov ceste v Hrastovljah, rekonstrukcija 1.400 metrov dolgega odseka ceste po dolini Dragonje, asfaltiranje 250 metrov ceste pred vasjo Črnotiče, dve javni dostopni poti v Sabadinih in zaključili bodo drugo fazo asfaltiranja ceste za Abitante. Do konca poletja so načrtovane sanacije poškodb vozišča na cesti Škofije–Tinjan in ceste za Manžan. 

V sklopu vzdrževanja cest bo občina uredila razširitev bankin na cesti Movraž–Rakitovec, sanacijo odvodnjavanja v Prisojah in Bertokih, sanacijo cevi meteorne kanalizacije v Pučah in izgradnjo hitrostne ovire v Ravnah (Pobegi). Na vrsto bo prišla tudi sanacija posledic naravnih nesreč kot na primer preboj ceste Bandelo–Šmarje, ureditev odvodnjavanja v Pastoranu, betoniranje ceste nad Hoferjem v Olmu, izvedba kamnite zložbe pod naslovom Dolinska 37/b, priprava projektne dokumentacije za sanacijo mosta pri Ford novi in v Premančanu ter za ureditev odvodnjavanja v Grinjanu.

c9bdf01d ece3 409a 9c9b 370dcf95985c

Podobno kot lani bo v poletnih mesecih ob koncu tedna znova zaprt del Pristaniške ulice.‘Drugih sprememb prometnega režima ne bo, razen občasnih zapor zaradi gradenj in obnov cest,” so nam sporočili iz Mestne občin Koper.

Pristaniška ulica in Ukmarjev trg le za sprehajalce

IZOLA

17. marca je v Izoli potekala kolesarska dirka, ki je povzročila spremembo prometnega režima in nepričakovan prometni kolaps za domačine. Takšnih prireditev bo v turistični sezoni še več. Glede del na posameznih odsekov občinskih cest načrtuje Občina Izola obnovo ceste med Šaredom in zaselkom Kocina ter odsek ceste v starem delu Jagodja. Predvidela je tudi celovito obnovo Plenčičeve ulice v mestu, po kateri je speljana cesta.

f7751b6d 6c83 435c 9f70 327d11067cf6

ANKARAN

Občina Ankaran v letošnjem letu (do konca leta, ne le do konca avgusta) načrtuje preplastitev Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice ter ureditev prehoda za pešce v Vlahovičevi ulici na pešpoti Hrastov gaj-Bevkova-Kocjančičeva. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcije Razgledne poti, Oljčne poti, Poti na Brido in Ivančičeve ceste. V letošnjem letu se bo predvidoma začela tudi rekonstrukcija Železniške ceste, kar bo zagotovo povzročilo nevšečnosti in zapore. Kot so sporočili, rekonstrukcijo načrtujejo po poletnih gnečah. Poleg naštetih projektov v letu 2024 pa bo Občina Ankaran izvajala tudi redna letna vzdrževanja cest.

ded5702b d33d 4f55 a02c dc947449d4b8

Do konca avgusta v občini Ankaran ni predvidenih sprememb prometnega režima.

PIRAN

Občina Piran načrtuje uvedbo omejitve vstopa v mesto z začetkom sezone. Do brezplačnih vozovnic bodo upravičeni vsi občani Občine Piran, za turiste pa bodo vozovnice plačljive.

Trenutno izvajajo dela na ulici IX. korpusa, katerih konec predvidevajo do začetka junija. ‘Namera Občine Piran je tudi sanacija ceste od rampe do Tartinijevega trga, vključno s preplastitvijo vozišča ter dela na lokalni cesti med OŠ Sečovlje in Lonzanom’, so zapisali v odgovoru. V sezoni pa bodo  sanirali lokalne ceste v Strunjanu, kjer bo vključena ureditev krožnega križišča in zaris kolesarskega pasu na vozišču in lokalne ceste v središču Sečovelj, ki vključuje ureditev pločnikov od vstopa v kraj do osnovne šole.