Nov mednarodni magistrski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet

Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za pomorstvo in promet uvajajo nov mednarodni magistrski študij. Imenuje se »International Master Maritime Management«. Gre za študijski program 2. stopnje (magistrski študij), ki ga skupaj ponujajo tri partnerske univerze, in sicer Univerza v Zadru (Hrvaška), Univerza v Ljubljani (Slovenija) in Univerza uporabnih znanosti Flensburg (Nemčija).

Deli novico s tvojimi prijatelji

O programu smo se pogovarjali s prof. dr. Elen Twrdy, ki je pojasnila, da je program zasnovan kot nadaljevanje dodiplomskih programov navtičnega in pomorskega inženirstva, omogoča pa vpis tudi diplomantom iz drugih dodiplomskih programov, kot so tehnologija prometa, transportna logistika, management, pravo, strojništvo, elektoinženirstvo … ”Cilj programa je pripraviti študente za zaposlitev v ladjarskih podjetjih, pomorski upravi, pomorskih agencijah, pristaniščih, pomorskih izobraževalnih ustanovah in drugih organizacijah, ki so neposredno ali posredno povezane s pomorskim poslovanjem,” še razlaga Twrdijeva. Po besedah dekana fakultete, izrednega prof. dr. Petra Vidmarja, pričakujejo, da se bo skupni program »International Master in Maritime Management« začel izvajati naslednje študijsko leto.

Kot poudarja dr. Twrdijeva je posebnost programa mobilnost študentov, saj se v dveh letih vsi študenti vpišejo na vse tri partnerske univerze in po en semester opravijo na vsaki instituciji. ”Študenti začnejo s prvim semestrom na Univerzi v Zadru, drugi semester nadaljujejo na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za pomorstvo in promet, v tretjem semestru se preselijo na Univerzo uporabnih znanosti v Flensburgu. Zadnji, četrti semester, je namenjen pisanju magistrskega dela in se opravi na tisti univerzi, ki si jo študentje sami izberejo,” še dodaja.

Skupno število dodeljenih kreditnih točk ECTS je 120. Učni jezik na študijskem programu je angleščina, magisterij znanosti pa bodo skupaj podelile vse tri partnerske univerze. Študij je plačljiv in šolnina znaša 2.500 EUR na semester.

Univerze partnerice so v učnemu programu prispevale nove perspektive in sodobne zamisli. Študentje imajo veliko izbiro predmetov ter možnost spoznavanja različnih načinov študija ter različne države in njihove kulture.

O samem začetku razvoja programa je Twrdijeva povedala, da sega čez mejo, saj za uradni začetek velja  razpis hrvaškega ministrstva »Internationalization of Blue Education«, ki ga je financiral Evropski socialni sklad. Tako je prišlo do pobude za pripravo mednarodnega projekta (BE UNIZD) na Univerzi v Zadru. Razvoj programa je vključeval tudi raziskavo pri bodočih delodajalcih. ”Izkazalo se je, da je magisterij manj pomemben za zaposlitev na ladjah kot za zaposlitev na kopnem. V skladu s tem se je programu dodal pomemben del znanj o upravljanju, vodenju, logistiki in načrtovanju, da bi se tako povečala paleta zaposlitvenih možnosti predvsem študentov pomorstva. Tako kompleksen mednarodni program je bil mogoč le s kumulacijo virov treh sodelujočih institucij,” razlaga Twdrijeva.

Dodana vrednost tega skupnega študijskega programa so mednarodne izkušnje in mobilnost, ki jo ponujajo študentom, saj zaporedno študirajo na vseh treh sodelujočih visokošolskih zavodih, sami pa izberejo, kje bodo končali študij.

Magistrski študij za nadzornike upravljanja podvodnih dronov

Fakulteta za pomorstvo in promet je pričela izvajati tudi izjemno sodoben in zanimiv program, ki vsebuje delo z najsodobnejšimi principi in pristopi, kar jih pozna pomorstvo. Imenuje se Smart Sea in je samostojni magistrski študij, ki se razvija skozi Erasmus plus program. Predvidenih je 40 mest za podiplomske študente, in sicer bi se delili na 20 študentov v Portorožu in 20 študentov v Solunu, Grčiji.

Projekt se že izvaja in predavanja potekajo online. Sama izvedba je sestavljena iz dveh semestrov, vsak semester vsebuje 10 predmetov in se zaključi s projektno nalogo, ki se izvede v obliki dvotedenske izmenjave, kar pomeni, da slovenski študentje odpotujejo v Solun in grški študentje v Slovenijo. Kot so povedali na fakulteti, bodo s tem programom dobili usposobljene ljudi za upravljanje s podvodno nadzorno opremo in bodo potem počasi pridobili z izkušnjami in tudi z znanjem možnost pridobitve certifikata usposobljenega nadzornika. ”To so ljudje, ki bodo kasneje delali v pomorski industriji in bodo lahko vršili celoten nazdor na oddaljen način, vseh teh nadzorov za podvodni del storitve,” še dodajo.