Nove vsebine v nekdanjem vrtcu v Dekanih

Deli novico s tvojimi prijatelji

Nekdanji vrtec v središču Dekanov je od konca julija v upravljanju tamkajšnje krajevne skupnosti. Z obnovo in preureditvijo prostorov bo tam predvidoma v prihodnjem letu zaživel medgeneracijski center, namenjen izvajanju različnih aktivnosti in vsebin ter preživljanju prostega časa krajanov. Mestna občina Koper je 969 kvadratnih metrov velik objekt z dvoriščem v upravljanje zaupala za obdobje 30 let.

 

Dekani bodo v prostorih starega vrtca dobili novo središče, ki bo namenjeno socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Ker je želja Krajevne skupnosti Dekani, da se v centru dobro počutijo prav vsi, bodo v mrežo medsebojnega sodelovanja in spoznavanja povezali celotno vas ter bližnje in daljne okoliše.

 

Kot poudarjajo v KS Dekani, bodo v novem centru gradili solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč med generacijami ter na ta način vzpostavljali učinkovitejše delovanje skupnosti, mreženje in informiranje. Pripravljali bodo izobraževanja, strokovna in potopisna predavanja, družbene večere, različne delavnice, kulturne prireditve in številne druge dogodke. Krajanom bodo svetovali pri pravnih zadevah, pomagali pri iskanju zaposlitev, šolarjem pa nudili pomoč pri učenju in reševanju nalog.

 

V prihodnjem letu bodo prostore vrtca tudi uredili. Obnovili bodo kurjavo, prepleskali notranje stene, nabavili pohištvo in poskrbeli za druga nujna vzdrževalna dela, ob tem pa še uredili dvorišče. Temeljita obnova objekta, ki bo predvidevala prenovo inštalacij in energetsko sanacijo ter ureditev zunanjih površin, je predvidena v prihodnjih letih.