V Izoli podpisana Zelena listina

Deli novico s tvojimi prijatelji

Predstavniki 15 izolskih javnih ustanov so s podpisom pristopili k  programu »Zelene javne institucije«. Sodelovanje zavezuje javne ustanove in tam zaposlene k spodbujanju okoljske ozaveščenosti, ponovne uporabe in zaželenega ravnanja z odpadki, ki je osredotočeno na preprečevanje nastajanja odpadkov. S podpisom Zelene listine so izolske javne ustanove postale nosilke in vzornice trajnostnega razvoja občine.

 width=Ključno vlogo prenosa dobrih praks ravnanja z odpadki in zmanjševanja odpadkov v izolske javne ustanove je prevzela Komunala Izola. Podpisnicam Zelene listine so na srečanju predstavili potek aktivnosti in usposabljanja, ki jih bodo opravili do začetka evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v novembru.

 

Komunala Izola bo v tem času v ustanovah namestila prepoznavno infrastrukturo za ločeno zbiranje odpadkov. Posredovala bo praktična navodila za ločevanje odpadkov in zmanjševanje količine odpadkov ter zagotovila informativno gradivo o zaželenem ravnanju z odpadki. V vsaki od ustanov bo Komunala Izola opravila pregled odpadkov in predlagane izboljšave. Del usposabljanja, s katerim javne ustanove in tam zaposleni postanejo nosilci trajnostnega razvoja v občini Izola, bodo praktične delavnice o ravnanju z odpadki in ponovni uporabi.

 

Podpis »Zelene listine« zavezuje podpisnice, med njimi so: Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola, Mestna knjižnica Izola, Upravna enota Izola, Center za socialno delo južna primorska-enota Izola, Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov, Center za kulturo šport in prireditve Izola, 5 izolskih krajevnih skupnosti, 3 osnovne šole in vrtec; k izvedbi aktivnosti in ukrepov, s katerimi postajajo vzornice ravnanj in nosilke trajnostnega razvoja v občini Izola.

 

»Delovanje v sklopu programa Zelene javne institucije je med drugim tudi prispevek k mednarodnemu sistemu preverjanja okoljskih prizadevanj, ukrepov in rešitev, s katerim se občina Izola poteguje za znak Slovenia Green. To je znak, s katerim bo občina prepoznana kot okolju in družbi prijazna turistična destinacija tako na evropski kot globalni ravni«, so povedali na izolski komunali.

 width=

Začetek zavzete trajnostne usmeritve občine Izola na področju ravnanja z odpadki in ponovne uporabe je bil podpis Zelene listine med javnim podjetjem Komunala Izola in občino Izola lani novembra. Cilj prizadevanj je, da bi obiskovalci Izole prepoznali visoko okoljsko ozaveščenost občine na področju ravnanja z odpadki in urejenosti.

 

Pobuda, da javne ustanove postanejo nosilke trajnostnega razvoja v občini Izola, je nastala v sodelovanju med izolskim komunalnim podjetjem in Okoljem Piran. Zasnovala sta jo, da bi javne ustanove in njihove zaposlene podprla na področju zelenega, okolju prijaznega poslovanja in življenja.

 

Komunala Izola izvaja program »Zelene javne institucije« od leta 2019, v sklopu projekta »Uporabni odpadki”, financiranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V programu »Zelene javne institucije” Komunala Izola sodeluje z Javnim podjetjem Okolje Piran.  V tem času je javno podjetje Komunala Izola na Muzčevi ulici 7 v Izoli vzpostavilo Center uporabnih predmetov, imenovan “CUP v mestu”, s poslanstvom spodbujanja ponovne uporabe in dobrih praks zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov.