Občina predkupne pravice za Momento ne bo uveljavila

Izolski občinski svetniki so se na današnji seji seznanili o nameravani prodaji zemljišč v zahodnih Livadah, ki se jih je v javnosti prijelo ime Momento in o tem, da ima občina za nakup predkupno pravico.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Podjetje Projekt 2020, sedanji lastnik zemljišč v zahodnih Livadah, je od občine zazidljive parcele kupilo v letu 2019, in sicer za 2,37 milijona evrov. Sredi junija letos pa je Projekt 2020 prek odvetnikov občino obvestilo o tem, da namerava zemljišča prodati, ob tem so jih vprašali, ali bo občina uveljavljala predkupno pravico. Znesek je zdaj sicer trikrat višji, kar 7 milijonov evrov brez davka.

Kot je svetnikom pojasnil odvetnik Aleksij Mužina, bi občina lahko uveljavljala tudi odkupno pravico, saj sta v prodajno pogodbo s Projektom 2020 zapisala člen, da mora kupec v treh letih od nakupa pridobiti gradbeno dovoljenje, nato pa v enem letu začeti z gradnjo. Gradbeno dovoljenje je prvotnim investitorjem uspelo pridobiti tik pred rokom, medtem ko rok za začetek gradnje še ni potekel, a nastalo je zanimivo pravno vprašanje, kaj v primeru, če Projekt 2020 zemljišča proda.

Nekatere svetnike je zanimala tudi tretja možnost, da bi občina zahtevala ničnost sklenjene prodajne pogodbe, a je Mužina pojasnil, da bi bilo vprašanje, ali bi na sodišču uspeli, saj bi izpodbijali posel, ki ga je občina sama sprovedla. Ob tem so se spomnili tudi na primer odškodnine, ki jo je občina morala pred leti plačati podjetju RMercuri.

Svetniki so sprejeli sklep, s katerim pozivajo prodajalca in kupca, da se pred sklenitvijo pravnega posla seznanita s celotno dokumentacijo postopka prodaje občinskih nepremičnin podjetju Projekt 2020 ter vso ostalo dokumentacijo, ki se nahaja na občini in se nanaša na predmetno zadevo do trenutka odločanja občinskega sveta o tej prodaji.

Kot je znano, je novi kupec zemljišč Rezidenca Momento, za katerim stojita Ante Guberac (Grafist) in Dimitrij Vivoda. Na parcelah nameravajo zgraditi 170 stanovanj, prodajali bi jih po 3000 do 4000 evrov na kvadratni meter.