Obramba v pritožbi na sodbo zoper vodjo lekarne v bolnišnici Valdoltra izpostavila kršitve kazenskega postopka

Na višjem sodišču v Ljubljani je potekala obravnava pritožbe na sodbo okrožnega sodišča, ki je vodjo lekarne v bolnišnici Valdoltra Natašo Faganeli spoznalo za krivo nedovoljenega sprejemanja daril, podjetje Advanta pa nedovoljenega dajanja daril. Obramba je v pritožbah izpostavila kršitve zakona o kazenskem postopku, tožilstvo se ne strinja.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Sodišče je julija lani Nataši Faganeli prisodilo tri leta zapora, 35.000 evrov denarne kazni in odvzem protipravno pridobljene koristi, podjetju Advanta pa naložilo denarno kazen v višini 50.000 evrov.

Na sodbo so se pritožili obtožena Nataša Faganeli in njen zagovornik Jernej Radež ter podjetje Advanta. Radež je v predstavitvi pritožbe med drugim izpostavil, da sodba krši bistvene odločbe zakona o kazenskem postopku. Meni, da se sodišče sklicuje na posamezne listine, ki jih na navedenih mestih v kazenskem spisu in njegovih prilogah ni. Radež je dejal, da zato sodba ni obrazložena, s tem pa da je sodišče poseglo v pravico do poštenega sojenja.

Njegova pritožba se nanaša tudi na izločitev postopka zoper nekdanjo komercialistko v Emporiu Medical, ki je bila pozneje prokuristka v podjetju Advanta, Jano Šturm in dejstvo, da bi se iz sojenja zaradi dvoma v njeno nepristranskost morala izločiti predsednica senata Dejana Fekonja, pa se ni. Izpostavil je tudi, da sodba ne ponudi dokaza, da naj bi Faganeli dejansko prejemala denarno nagrado.

Radež meni, da je prvostopenjsko sodišče kršilo tudi materialno pravo. Med drugim meni, da je sodba nezakonita, ker je sodišča kazniva dejanja opredelilo kot enovito kaznivo dejanje, kar po njegovih besedah ne drži, saj ne gre za homogenost ravnanja obtožene. Opozoril je tudi, da je več očitanih kaznivih dejanj že zastaralo, zato Faganeli ne bi smela biti obsojena.

Zagovornik podjetja Advanta Damijan Pavlin pa je v predstavitvi pritožbe dejal, da sodišče glede premoženjskopravne koristi v izreku ni navedlo opisa, v obrazložitvi pa zapisalo, da premoženjskopravna korist ni bila podlaga za obsodbo, kar pomeni, da je izrek v nasprotju z obrazložitvijo sodbe. Tudi on je poudaril izločitev postopka zoper obdolženi Jani Šturm, saj je sodišče v obrazložitvi zapisalo, da je Šturm storila kaznivo dejanje, čeprav to sojenje še ni zaključeno.

Obtožena in zagovornika senatu višjega sodišča predlagajo, da pritožbi ugodi in sodbo spremeni tako, da obtoženko oprosti obtožbe oziroma da izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne v ponovno sojenje pred spremenjenim senatom, obtoženki pa izreče milejšo sankcijo.

Na pritožbe sta danes odgovorila državna tožilca Boštjan Jeglič in Iztok Krumpak ter poudarila, da se tožilstvo z obrazložitvijo prvostopenjskega sodišča v celoti strinja. Jeglič meni, da so pritožbene navedbe neutemeljene, sodišče po da je ugotovilo resnično stanje. Poudaril je, da je vrednotenje dokazov napačno, ker je obramba posamične dokaze iztrgala iz konteksta. Komentiral je tudi zahtevo po izločitvi predsednice senata in dejal, da razlogi v pritožbi niso utemeljeni razlogi za izločitev sodnice.

Tožilec Iztok Krumpak pa je pojasnil, da pritožbe v celoti temeljijo na napačnih zaključkih, tako o dejanskem stanju kot tudi z domnevnimi kršitvami kazenskega zakona in postopka. Zavrnil je trditev o neskladnosti listin in dejal, da so bile vse prebrane na glavni obravnavi z vsemi potrebnimi označbami. Ponovil je, da gre pri obtoženki za enovito kaznivo dejanje, ker je Faganeli zahtevala, da prejema denarne nagrade toliko časa, kolikor časa bodo trajale dobave, različna izplačila pa so le realizacija njene zahteve.

Faganeli na današnjo obravnavo ni bilo, njeno pritožbo je danes povzel odvetnik Radež. Odločitev senata višjega sodišče bo pisna.

Začetek dogajanja v aferi sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi zaradi suma korupcije v zdravstvu. V središču zgodbe so se znašli podjetje Emporio Medical in skupina zdravnikov, ki so od podjetja prejemali nedovoljene nagrade, za protiuslugo pa še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Veliko število obtoženih je sodišče razdelilo v več skupin, ki jim je sodilo posebej. Na prvostopenjskem sodišču so bili do zdaj vsi spoznani za krive ter obsojeni na zaporne in denarne kazni. V zadnji skupini je bila poleg obtoženih Faganelijeve in Advante sprva tudi nekdanja komercialistka v Emporiu Medical, ki je bila pozneje prokuristka v podjetju Advanta, Jana Šturm, a so nato postopek zoper njo zaradi njenega slabega zdravstvenega stanja izločili.