Ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Koper

Deli novico s tvojimi prijatelji

Vsi, ki se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo, imate še natanko sedem dni časa za prijavo na Javni razpis za podelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper.

Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči – Skupinske izjeme in državnih pomoči po Uredbi »De minimis« za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper, je uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Koper.

Okvirna višina sredstev, ki se bodo dodeljevala za pomoči po tem razpisu, je 71.500 evrov, od tega bodo namenili za urejanje kmetijskih zemljišč v okvirni višini 6.800 evrov, projektom povezanim z razvojem podeželja  8.700 evrov, za razvoj dopolnilnih dejavnosti 7 .000 evrov, za kompleksne subvencije v kmetijstvu 35.000 evrov in za ukrepe za tehnično pomoč 14.000 evrov.

Cilj pomoči je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijstkega gospodarstva, zmanjšanjem stroškov proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, izboljšanje infrastrukture povezane z razvojem in modernizacijo kmetijstva in izboljšanjem zemljišč. Poleg tega pa si želijo pomagati tudi na področju sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi bolezni živali ter naravnih in drugih nesreč (toča, požar, udar strele, pozeba, poplava, vihar).

Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje dovključno 29. 3.2019 na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo v času uradnih ur (najkasneje do 12. ure) oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper.

Več o razpisu in prijavi na razpis pa najdete TUKAJ!