Policija kupuje šest psov za operativno delo

Deli novico s tvojimi prijatelji

Policija je pred kratkim objavila poziv za nakup štirinožnih kosmatincev. »V Policiji smo namreč zainteresirani za nakup novih psov, ki jih potrebujemo za operativno delo, zato objavljamo poziv morebitnim ponudnikom psov ustreznih pasem (nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar in rottweiler). Svoje ponudbe lahko oddate v devetih rokih, vse do 18. oktobra 2021, ko se bo zbiranje ponudb končalo«, pojasnjujejo na policiji.

 

Med zahtevanimi karakteristikami psov, ki jih želijo kupiti, sta tudi pasma in starost. Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev.

 

Zahtevane karakteristike psov

 

Pes mora ustrezati delovnim pasmam psov: nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar in rottweiler. Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev. Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva živali, mora biti pes cepljen proti steklini in mikročipiran tako, da omogoča preverjanje čipa. Od dneva cepljenja proti steklini do dneva prvega preizkusa, mora preteči več kot mesec dni.

 

Pes, ki je ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, ne bo predmet obravnave in ne bo opravljal prvega praktičnega preizkusa, če od ugriza oziroma poškodbe še ni minilo obdobje, določeno s predpisi o varstvu živali.

 

Preizkus psa, pogajanja in sklenitev pogodbe o nakupu na poskušnjo

 

Preizkus psa bo opravljen v Oddelku za šolanje službenih psov policije, Gmajnice 34, 1000 Ljubljana. O datumu in uri preizkusa bodo ponudniki, ki so oddali ponudbe, obveščeni naknadno.

 

Ponudnik psa mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni potni list za hišne živali in originalni rodovnik, če ga pes ima, pisno izjavo, ki je datirana na dan preizkusa in iz katere je razvidno, da pes v zadnjih desetih dneh ni ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka ali žival.

 

Pri prvem preizkusu vodi psa ponudnik ali od njega pooblaščena oseba. Skladno s pravili stroke in Pravilnikom veterinar opravi veterinarski pregled. Stroške veterinarskega pregleda krije policija.

 

S ponudniki, ki so oddali ponudbe in katerih psi so uspešno opravili prvi preizkus, bo komisija izvedla ustna pogajanja o ceni, ki bodo potekala z vsakim ponudnikom posebej, po vrstnem redu prispetja ponudb, na lokaciji preizkusa, kar se ustrezno zabeleži.

 

Po zaključenih pogajanjih se bo na podlagi sprejetega sklepa komisije o izbiri s ponudnikom sklenila pogodba o nakupu psa/psov na poskušnjo ter prevzelo psa/pse na največ do 28-dnevni preizkus. Ob sklenitvi pogodbe se bo ponudnika seznanilo s postopkom preizkušanja in pogoji za opravljanje drugega preizkusa.

 

Zbiranje ponudb traja od dne objave poziva do 18. 10. 2021, in sicer so roki za oddajo ponudb:

 

do 16. 3. 2021, najkasneje do 24. ure;

 

do 19. 4. 2021, najkasneje do 24. ure;

 

do 17. 5. 2021, najkasneje do 24. ure;

 

do 18. 6. 2021, najkasneje do 24. ure;

 

do 20. 7. 2021, najkasneje do 24. ure;

 

do 17. 8. 2021, najkasneje do 24. ure;

 

do 20. 9. 2021, najkasneje do 24. ure;

 

do 18. 10. 2021, najkasneje do 24. ure.

 

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli ustaviti postopek zbiranja ponudb ali zavrniti ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa psov.

 

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Uprava uniformirane policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP PSA, ŠT. 430-20/2021/5 (2112-04).

Foto: Policija