Prenova in vzpostavitev prostorov Centra mladih Koper kot primer dobre prakse

Jasno je, da mladi potrebujejo spodbudno in varno okolje, da se aktivno vključijo v družbo in sooblikujejo svojo prihodnost. Tega okolja in prostorov pa je vedno manj, dodatno jih je skrčila tudi pandemija. Slovenija si je v času predsedovanja Svetu Evropske unije na področju mladine prizadevala zagotavljati prostore, kjer bi se mladi počutili varne, dobro sprejete in kjer bi lahko organizirano izvajali različne dejavnosti.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Januarja letos je izšel zbornik Prostori za mlade, v katerem je predstavljenih 56 fizičnih in virtualnih prostorov za mlade v Sloveniji, vsak s svojo zgodbo. Med mladinskimi centri je opisan tudi Center mladih Koper v mestnem jedru in enota Mladinski center Markovec City na Markovcu.

Posebno mesto v uvodnem delu zbornika ima ravno Center mladih Koper, ki je bil med vsemi izbran kot primer dobre prakse prenove in vzpostavitve prostorov. Pot do uspešne zgode se je začela pisati leta 2014 in ni bila enostavna. Danes center deluje v okviru Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, mladi pa so ga sprejeli za svojega, se tukaj udeležujejo organiziranih vsebin, se družijo po šoli, ustvarjajo programe in aktivno pristopajo k oblikovanju lokalnega okolja.

Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska, ki nad delom mladinskega centra bdi že od njegovega začetka, je ponosna na to, da center deluje po principu »mladi za mlade«, da torej ob primerni spodbudi in podpori mladi sami izvajajo programe in vsebine za mlade. Kot je povedala: »Želeli bi si, da bi se po celi Sloveniji razširila zavest v to, da so mladi pomemben gradnik naše družbe, vredni zaupanja in ob primerni podpori sposobni realizacije neverjetnih stvari.«