Velik interes za študij prometa, logistike in pomorstva

Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je vodilna izobraževalna ustanova za področje pomorstva, prometa in logistike v Sloveniji, ki ima pomembno znanstveno raziskovalno vlogo tudi v širši regiji. Na pomorski fakulteti v Portorožu opažajo, da se interes po študiju na prvi stopnji izobraževanja neprestano povečuje, kar pripisujejo dobremu pedagoškemu in raziskovalnemu delu fakultete kot tudi interesu gospodarstva po diplomantih vseh dodiplomskih študijskih programov.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Študijski programi

Na FPP izvajajo štiri študijske programe prve stopnje, od tega so trije visokošolski in en univerzitetni. Visokošolski program Prometna tehnologija in transportna logistika je vsebinsko bolj usmerjen v obravnavanje prometa in logistike. S pretežno pomorskimi vsebinami se študenti spoznavajo na programih Navtike in Pomorskega strojništva. Na vseh treh visokošolskih študijskih programih je možen vpis na vojaško smer, na kateri študenti pridobijo tudi specifična znanja s področij vojaškega delovanja in vodenja ter vojaških obrambnih sistemov. Edini univerzitetni program Tehnologija prometa in logistika je bolj raziskovalno zastavljen.

Študijska programa Prometna tehnologija in transportna logistika ter Tehnologija prometa in logistika zajemata študijske vsebine tehnike in tehnologije vseh prometnih panog, logistike, ekonomike in prava v prometu kot tudi informatike. Študij traja na obeh študijskih programih tri leta in oba sta ovrednotena s 180 ECTS. Na študijskem programu Prometna tehnologija in transportna logistika se v šestem semestru opravlja strokovna praksa v izbranem podjetju.

Študijska programa Navtika in Pomorsko strojništvo sta interdisciplinarna programa, saj njune vsebine združujejo ekonomsko, pomorsko upravno, sociološko, komunikološko in metodološko znanje ter seveda znanje s področja navtike. Program strojništva nudi temeljna in strokovna znanja, ki so uporabna tako za delo na morju kot tudi za delo v podjetjih na kopnem s področja konstruiranja, avtomatizacije in vzdrževanja.

 

Predstavitev študija na Informativi 2024

FPP se je, tako kot že nekaj zadnjih let, v sklopu celostne predstavitve Univerze v Ljubljani, predstavila dijakom in zaposlovalcem s svojo stojnico na Informativi 2024. Dvodnevnega dogodka, ki spada med največje in najpomembnejše s področja predstavitve možnosti izobraževanja v Sloveniji in tujini, se udeleži prek 25.000 obiskovalcev. Skupni nastop vseh fakultet Univerze v Ljubljani, ki vključuje celostni izgled in enostavnejši dostop do ključnih informacij, je zagotovo bolj prepoznaven in odmeven. Doc. dr. Bojan Beškovnik, predstojnik oddelka za tehnologijo prometa je z obiskom predstavitvenega prostora FPP zadovoljen »Naši študenti in visokošolski učitelji so dijakom predstavili ključne informacije o študiju in odgovarjali na njihova vprašanja. Predvsem je pomembno, da študenti predstavijo svoj pogled na študij in izkušnje študija na naši fakulteti. S tem se veliko bolj približajo dijakom. Neodločene dijake pritegnejo k udeležbi na informativne dneve ali k prisostvovanju na tematskih webinarjih prek spleta.«

Ko se prepletata raziskovalna in športna aktivnost

Spletni webinarji za predstavitev študija na daljavo

Nove generacije dijakov in študentov so vse bolj digitalno usmerjene. Vešči so uporabe različnih orodij za sodelovanje v spletnih predstavitvah in pogovorih. Temu se prilagajajo tudi na FPP in tako izvedejo spletne predstavitve študijskih programov za dijake, ki se iz različnih razlogov ne morejo udeležiti dogodka na Informativi ali ne utegnejo na informativne dneve na fakulteto, ki so letos bili med 16. in 17. 2. 2024. Doc. dr. Bojan Beškovnik je povedal, da so spletni webinarji, na katerih študent predstavi študijski program, obštudijsko dogajanje, možnost nastanitve in mesečni strošek študija na obali, vse bolj priljubljeni. »Vse bolj se odločamo za predstavitve naših študijskih programov prek spletnih dogodkov. Predstavitve so tematsko zaokrožene na promet in logistiko ter ločeno za pomorstvo. S tem ciljno nagovarjamo dijake, ki jih študij pri nas zanima. Predstavitev vodi zunanji moderator, samo vsebino pa poda naš študent. V takem okolju je vzdušje bolj sproščeno, dijaki so bolj odzivni z vprašanji oziroma so med predstavitvijo bolj aktivni. Prevladujejo vprašanja za podajanje informacij, ki so dijakom običajno težje dostopne kot na primer: kako je z nastanitvijo, kakšni so stroški bivanja in študija, kako je s študentskim delom med poletjem ipd.«

 

Zelo dober obisk na informativnih dnevih

Informativni dnevi so letos potekali v treh časovnih terminih, in sicer v petek 16. 2. 24 dopoldan in popoldan ter v soboto 17. 2. 24 dopoldan. Vseh treh dogodkov se je udeležilo prek sto dijakov. Največji interes je bil za študij prometa in logistike na visokošolskem programu Prometne tehnologije in transportne logistike. Narašča interes po študiju pomorskih programov Navtika in Pomorsko strojništvo.

»Informativni dnevi so odlična priložnost, da izpeljemo celovito predstavitev študija na fakulteti in istočasno omogočimo predstavitev ter nagovor predstavnikov iz gospodarstva. Predstavitve naših diplomantov, ki danes zasedajo vidnejše položaje v gospodarstvu, nekateri pa vodijo lastna podjetja, so zelo dobro sprejete med dijaki. Navdahnejo jih z optimizmom, da bodo po koncu študija lažje naredili prvi korak vstopa na trg dela.« izpostavlja doc. dr. Bojan Beškovnik.

študij, fakulteta za pomorstvo

Veliko priložnosti po koncu študija

Diplomanti vseh študijskih programov na FPP imajo zelo dobre možnosti za zaposlitev doma kot tudi v tujini. Profili diplomantov iz prometa in logistike so zaželeni v vseh vejah prometa. Zelo izrazito je povpraševanje na področju pomorske logistike in pomorske agenture v Kopru. Naraščajoče količine pretovorjenih kontejnerjev in avtomobilov prek koprskega pristanišča spodbujajo različna logistična podjetja v širitev poslovanja in kadrovsko okrepitev. Opažajo, da se povečuje povpraševanje v železniškem prometu in da kar nekaj njihovih študentov na prvi in drugi stopnji študija prejema kadrovsko štipendijo Slovenskih železnic. Diplomanti pomorskih študijskih programov pa so iskani tako za delo na ladjah kot tudi za delo na kopnem. Diplomanti študijskega programa Pomorsko strojništvo so zanimivi za domača in tuja visokotehnološka podjetja.

Priložnosti pa niso le v gospodarstvu, tudi na fakulteti namreč zaposlujejo asistente, ki imajo pridobljeno predhodno zanje in izobrazbo s področja prometa, logistike in pomorstva. Po koncu študija na magistrskem programu Promet ali Pomorstvo se boljšim študentom ponudi zaposlitev z nazivom asistenta in nadaljevanje študija na doktorskem programu Pomorstvo in promet.