V petek se izteče rok za prijavo škode po avgustovskih poplavah

V petek, 22. septembra, se izteče rok, v katerem lahko občanke in občani prijavijo morebitno škodo, nastalo na stvareh v neurju, ki je med 28. in 30. avgustom prizadelo slovensko Istro.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Mestna občina Koper je poziv za prijavo škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami 11. septembra objavila na svoji uradni spletni strani.

Oškodovanci lahko prijavijo škodo, ki je nastala na objektih, kmetijskih zemljiščih in/ali gradbeno-inženirski infrastrukturi. Vsaki kategoriji škode ustreza ločeni obrazec.
Izpolnjene in podpisane obrazce morajo oškodovanci skladno z navodili oddati po elektronski pošti na obcina@koper.si, po pošti na naslov Mestne občine Koper ali osebno v vložišču Mestne občine Koper na Verdijevi 10.

Tudi Občina Piran poziva občanke in občane, ki so utrpeli škodo v neurjih z dežjem in poplavami med 28. in 30. avgustom 2023, naj jo čim prej prijavijo na uradni spletni strani Občine Piran (link). Oškodovanci lahko prijavijo škodo, ki je nastala na objektih, kmetijskih zemljiščih in/ali gradbeno-inženirski infrastrukturi. Navodila in obrazci za prijavo so dostopni na vložišču Občine Piran ter na spletni strani občine. Rok za oddajo prijav je petek, 22. september 2023.

Župan Občine Piran je po neurjih imenoval posebno komisijo, ki trenutno ocenjuje obseg škode na terenu, hkrati pa sprejel tudi sklep o kritju nujnih materialnih izgub ob elementarni nesreči, s katerim bo občina Piran prizadetim posameznicam in posameznikom ter družinam zagotovila pomoč pri ureditvi osnovnih bivalnih pogojev in omejila njihove socialne stiske.

Poleg interventnih pomoči, ki jih lahko uveljavljajo vsi materialno ogroženi državljani Republike Slovenije, lahko občanke in občani Pirana uveljavljajo še občinsko izredno denarno pomoč v višini od 400 do največ 3.000 EUR za ureditev osnovnih bivalnih pogojev in preprečevanje socialnih stisk prizadetih družin.

Občina Piran ne izključuje možnosti, da bo predvideni obseg pomoči še povečala, če bo po zaključku popisa škode ugotovljeno, da je tudi obseg škode večji od sedanjih okvirnih ocen.

Prizadeti v poplavah lahko vse dodatne informacije v zvezi s pomočjo pridobijo na centru za socialno delo oziroma pristojnem uradu Občine Piran.