V slovenski Istri več kot 7000 zavarovancev brez osebnega zdravnika

Poročali smo že o odhodih in prihodih zdravnikov splošne medicine v istrskih zdravstvenih domovih, pridobili pa smo tudi podatke o tem, koliko ljudi, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, trenutno sploh nima izbranega osebnega zdravnika.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) spremlja podatke o številu zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika po izpostavah ZZZS, kar v konkretnem primeru pomeni, da podatki za Koper vključujejo občini Koper in Ankaran skupaj. Po podatkih na dan 31.7.2022 je bilo v izpostavi Koper 5.282 zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika, v izpostavi Izola 775 in v izpostavi Piran 1.090.

Odhodi in prihodi istrskih osebnih zdravnikov – Obala Plus

Pred dnevi so nekateri Koprčani po pošti prejeli obvestilo, naj si izberejo novega osebnega zdravnika, saj je njihova zdravnica odšla. Ker so za urejanje imeli le nekaj dni časa, je pred ambulanto na Bonifiki nastala kolona čakajočih pacientov. Še večje nevšečnosti so pred meseci doživeli nekateri Izolani, ko je njihov zdravnik odšel v pokoj.

Pri tem velja dodati, da število vključuje tudi tuje državljane, ki začasno bivajo v Sloveniji (osebe zavarovane iz naslova delovnega razmerja registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji, so zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja: EU, EGP ali Švica, iz naslova prejemanja pokojnine ali socialnih transferjev, so zavarovane kot družinski člani slovenskih zavarovanih oseb). Takih oseb je v Kopru 870, v Izoli 398 in ravno toliko tudi v Piranu. “Osebnega zdravnika si praviloma izberejo šele, ko dejansko potrebujejo zdravstvene storitve, sicer pa lahko uveljavljajo zdravstvene storitve tudi v državi stalnega prebivališča, kot določajo predpisi EU, meddržavne pogodbe o socialnem zavarovanju in predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji,” ob tem razlagajo na ZZZS.

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire osebnega zdravnika v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih, ginekoloških ambulantah na primarnem nivoju ter v ambulantah zobozdravstva za otroke in mladino.

Za informiranje zavarovanih oseb o “prostih” zdravnikih ZZZS redno objavlja sezname aktivnih zdravnikov, ki še ne dosegajo limita za odklanjanje novih izbir. Podatke ZZZS posodablja vsakih 10 dni. Seznam za ambulante družinske medicine ter otroške in šolske dispanzerje na dan 10. september je naslednji:

Sicer pa so podatki dostopni na tej spletni strani.