Natečaj SME EnterPRIZE, ki nagrajuje trajnostne poslovne prakse

Generali zavarovalnica d. d. letos že drugič organizira nagradni natečaj SME EnterPRIZE, ki je namenjen spodbujanju trajnostnih poslovnih praks in modelov med slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetij ter javni razpravi o pomenu trajnostnega poslovanja. Prijave v nagradni natečaj so odprte od danes, 10. aprila, do ponedeljka, 10. junija 2024.

Deli novico s tvojimi prijatelji

SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali, namenjena evropskim malim in srednje velikim podjetjem, ki je v obliki nagradnega natečaja zaživela leta 2021, ob 190-letnici Generalija. Ker so mala in srednje velika podjetja steber evropskega gospodarstva, saj predstavljajo več kot 99 % vseh podjetij v Evropski uniji, imajo moč, da pozitivno vplivajo na  gospodarstvo, obenem pa tudi na prihodnost novih generacij. Zaradi svoje številčnosti in ob implementaciji trajnostnih poslovnih modelov lahko zagotavljajo dolgoročni trajnostni razvoj, ki pomeni številne priložnosti za gospodarski uspeh in omogoča hitrejše okrevanje tudi v času težjih gospodarskih razmer.

SME EnterPRIZE za trajnostni razvoj

V Generaliju verjamejo, da je trajnostni razvoj nujen strateški pristop k poslovanju, trajnostno delovanje pa je tudi eden od stebrov strateškega načrta »Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti«.

Generalijev cilj je sodelovati pri oblikovanju odpornejše in pravičnejše družbe ter tako zagotavljati pozitiven vpliv za vse deležnike. Z nagradnim natečajem SME EnterPRIZE se Generali zavezuje, da bo zagotovil prepoznavnost uspešnih zgodb o trajnostnem razvoju malih in srednje velikih podjetij, spodbujal sprejemanje trajnostnih poslovnih modelov in javno razpravo o tej temi, zlasti o pomenu ustreznih politik EU za lažje sprejemanje trajnostnih poslovnih modelov. Da trajnostno poslovanje predstavlja za mala in srednje velika podjetja pomembno priložnost za rast, poudarja tudi Bela knjiga SME EnterPRIZE, ki jo je prav v sodelovanju s Skupino Generali pripravila italijanska univerza SDA Bocconi School of Management in prikazuje povezavo med trajnostjo in finančno uspešnostjo malih in srednje velikih podjetij.

SME EnterPRIZE – evropski nagradni natečaj

Nagradni natečaj SME EnterPRIZE poteka v 10-ih evropskih državah, med katerimi je letos že drugič tudi Slovenija. Strateški partner SME EnterPRIZE je konfederacija European Entrepreneurs CEA-PME, največje evropsko prostovoljno združenje malih in srednje velikih podjetij.

Predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d. Vanja Hrovat pravi:

»Danes, ko se vse pogosteje soočamo z izzivi podnebnih sprememb in družbenih neenakosti, trajnostnosti ne moremo več uvrščati med priporočila, temveč mora ta v vse večji meri postati del našega delovanja. Zato smo se v Skupini Generali, v svojem strateškem načrtu, zavezali, da nas bodo načela trajnostnosti vodila pri odločitvah in dejanjih. Trajnostnost vidimo kot generator svojega poslovanja, pri čemer želimo biti odgovorni kot zavarovalnica, kot vlagatelj, kot delodajalec in kot odgovoren državljan ter še bolj krepiti svojo vlogo vseživljenjskega partnerja pri strankah. Z natečajem SME EnterPRIZE spodbujamo podjetja na poti trajnostne preobrazbe ter nagrajujemo in krepimo prepoznavnost najboljših trajnostnih praks. Lanski natečaj je bil dokaz, da imamo med slovenskimi podjetji odlične in uspešne poslovne zgodbe s področja trajnosti.«

 Kako sodelovati?

 Nagradni natečaj je za prijave odprt od 10. aprila do 10. junija 2024, podjetja pa se lahko s svojimi primeri trajnostnih poslovnih praks in trajnostnih poslovnih modelov prijavijo v dve kategoriji:

mala in srednje velika podjetja, ki s svojim poslovanjem pozitivno vplivajo na okolje: na primer zmanjšanje porabe energije, recikliranje in sanacija surovin, prakse krožnega gospodarstva; nove proizvodne metode, ki ustvarjajo manj odpadkov ali ponovno uporabljajo materiale, uporaba novih vrst materialov; razvoj tehnologij za varčevanje z energijo, zmanjševanje emisij CO2 in izogibanje nepotrebno zavrženim živilom; sprejemanje novih kmetijskih praks s poudarkom na boljši zaščiti biotske raznovrstnosti in tal …

mala in srednje velika podjetja, ki pozitivno vplivajo na zaposlene, družbo in skupnost: na primer skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, varnost in izobraževanje na delovnem mestu, programi, ki zagotavljajo enake zaposlitvene možnosti itd.; doprinos v organizacije ali projekte skupnosti, prostovoljstvo zaposlenih; zaposlovanje oz. opolnomočenje prikrajšanih ljudi, vključevanje invalidov v skupnost, zaposlovanje lokalnih delavcev in dobaviteljev;  vključevanje skupnosti v okoliščinah, ko ima poslovanje negativen vpliv na skupnost; podpora razvoju, ki ga vodi skupnost; financiranje učnih programov za lokalne prebivalce ali programov za izpopolnjevanje ali prekvalifikacijo lokalnih delavcev …

Izbrali bodo junake trajnosti

Zmagovalce vsake kategorije nagradnega natečaja, junake trajnosti, bo določila žirija, ki jo sestavljajo ugledni strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki, predstavniki medijev in Generalija. Predsednica žirije je Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER. Žirijo sestavljajo še članice oziroma člani: red. prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica na katedri za trženje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Ram Dušić Hren, ustanovitelj Brighter Communication, Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance, Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice in Borut Završan, direktor prodaje Generali zavarovalnice.

Privlačne nagrade

Podelitev nagrad bo potekala jeseni 2024 ob prisotnosti prijaviteljev nagradnega natečaja. Zavarovalnica Generali bo nagradila zmagovalca vsake kategorije s finančno nagrado v višini 10.000 evrov, drugouvrščeni podjetji vsake kategorije pa bosta nagrajeni s paketom poslovnih zavarovanj v vrednosti 2.500 EUR.

Slovensko podjetje z najboljšo trajnostno poslovno prakso, ki ga bo med slovenskimi nagrajenci izbrala mednarodna žirija, bo imelo priložnost, da se predstavi na evropskem dogodku, ki bo spomladi 2025 v Bruslju.